خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود دانلود پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی 2021

دانلود دانلود پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی 2021

دانلود دانلود پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

معرفی پرسشنامه و کاربرد آن

پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی شامل 18 سوال می باشد. این پرسشنامه، نگرش افراد را نسبت به تغییر سازمانی اندازه گیری می کند و آزمودنی باید پاسخ مورد نظر با عددی که بیشتر بیانگر احساس وی است، مشخص کند. گویه های این پرسشنامه مشخص می نماید که هر کارمند چه نگرشی نسبت به اعمال تغییرات در سازمان دارد. در این مقیاس، نگرش در سه بعد عاطفی، شناختی و رفتاری، مورد توجه قرار گرفته است. کاربرد این پرسشنامه د رموقعیت های سازمانی و تحقیقاتی، از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

روش نمره گذاری پرسشنامه

پایایی و روایی پرسشنامه

منبع

دانلود دانلود پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا