خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت پروژه IT 2021

دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت پروژه IT 2021

دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت پروژه IT 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت بررسی مدیریت پروژه IT


مدیریت پروژه
(PROJECT MANAGEMENT)

هدف:
 ارائه اجزای برنامه‌ریزی و روش‌های هدایت برنامه‌های پروژه و ارتباط آنها با یكدیگر به گونه‌ای كه اهداف پروژه حاصل گردد.


مقدّمه:

تعاریفی از پروژه (PROJECT)

تعاریفی از مدیریت (MANAGEMENT)

تعاریفی از  مدیریت پروژه (PROJECT MANAGEMENT)

تعریف سیستم (SYSTEM)

تعریف سیستم مدیریت پروژه (PROJECT  MANAGEMENT  SYSTEM)


فعالیت‌های عمده و اصلی سازمان

   –   عملیات دوره‌ای و مداوم
  –  پروژه

•مجموعه تلاش‌های موقّتی برای تحقق یك تعهّد و ایجاد یك محصول یا ارائه خدمات مشخص است.

موقّتی:   پروژه در زمان‌های معین شروع و خاتمه می‌یابد. •مشخّص: خدمت یا محصول مورد نظر كاملاً تعریف شده و روشن بوده و از سایر موارد مشابه متمایز است.


تعاریفی از پروژه (PROJECT)

•مجموعه‌ای از وظایف (task) كه فقط یك بار انجام (كامل) می‌شود. به عبارت دیگر، هر پروژه منحصر به فرد است. •مجموعه تلاش جدیدی است كه باید در زمانی مشخص، با كیفیت مشخص و با هزینه‌ای مشخص به پایان برسد.


•پروژه دارای مشخصات ذیل است:

  – دارای هدف معین است كه در چهارچوب مشخص باید به آن رسید.

  – زمان شروع و ختم مشخص دارد.

  – بودجه آن محدود است.

  – منابع در دست را مصرف می‌كند.

  – جدید است.


تعاریفی از مدیریت (MANAGEMENT)

•برنامه‌ریزی و هدایت به سوی هدف. پس مشخص می‌گردد كه هدف‌گذاری از فعالیت‌های مدیریت نیست، بلكه در حیطه رهبری (LEADERSHIP) قرار دارد.

•فعالیت‌های عمده مدیریت شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا و كنترل است.

      تفاوت بین یك رهبر و یك مدیر در این است كه،

  رهبر می‌گوید:

  – چه چیزی درست است؟ (What is the right thing)

  و مدیر می‌گوید:

  – چگونه چیزی را درست انجام دهیم؟ (How to do the thing right) 


تعاریفی از مدیریت پروژه (PROJECT MANAGEMENT)

•برنامه‌ریزی و هدایت تلاشی (كاری/ فعالیتی) در چهارچوب مشخص زمان، هزینه و كیفیت به سوی هدف.

•مدیریت پروژه در برگیرنده برنامه‌ریزی، هدایت (سازماندهی، اجرا، كنترل) در مورد تلاشی مشخص (محدوده كار) است كه باید محدودیت‌های زمان، هزینه و كیفیت را رعایت كند تا به هدف یا اهداف آن تلاش‌ها نائل آید.

•مدیریت پروژه شامل برنامه‌ریزی، نظارت بر پیشرفت و هدایت پروژه است.

دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت پروژه IT 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا