خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی 2021

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی 2021

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی 2021

لینک دانلود محصول

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 65

 

کاتر[1]در فصل هفتم کتاب “تغییر عمده[2]” موضوع توانمندسازی کارکنان را مطرح می کند. وی معتقد است برای توانمندسازی کارکنان موانعی وجود دارد که لازم است از سر راه برداشته شود. این موانع عبارت از ساختارها، مهارت ها، سیستم ها، و ناظرین یا سرپرستان می باشند. کارکنان دلسرد و فاقد قدرت هرگز یک سازمان را به موفقیت نمی رسانند، اما با طراحی ساختارهای صحیح، آموزش درست و مناسب، سیستم های مناسب و قابل قبول، سرپرستان و مدیران فهیم و با بصیرتی روشن، می توان تحولات موثری را تحقق بخشید ( حاجی انزهائی، 1387).

اندروس[3] (1996) می گوید: برجسته ترین پیامد توانمندسازی، فرهنگی است که افراد در آن ترسو نباشند، تظاهر و عقب روی نکنند، بلکه احساس برابر و شریک بودن داشته باشند.مفروضات تئوری Y مک گریگور، سبک چهار مدیریتی لیکرت و سبک رهبری تفویضی پال هرسی و بلانچارد، ریشه ها و فلسفه توانمندسازی در مدیریت است (سلیمیان، 1381).

بلانچارد در کتاب “سه کلید توان افزایی” اظهار می کند که در حقیقت توان افزایی یک فن آوری موثر و پیشگام است که هم برای شرکت ها و سازمان ها مزیت راهبردی ایجاد می کند و هم برای کارکنان فرصت می آفریند (حاجی انزهائی، 1387).

 

2-4-2)تعاریف و مفاهیم توانمندسازی

گراو[4] (1971) معتقد است مفهوم توانمندسازی از جمله واژه هایی است که صاحبنظران مدیریت در تعریف آن اتفاق نظر ندارند. از نظر لغوی توانمندسازی، سپردن اختیار قانونی به فرد و تفویض قدرت قانونی است ( جهانیانف 1387) .

گاندز[5] (1990) اظهار می کند که توانمندسازی یعنی اعطای اختیار تصمیم گیری به کارکنان در حالی که به صورت سنتی یک امتیاز مدیریتی بوده است.

 

از طرفی وکیو[6] ( 1995) اشاره دارد که توانمندسازی مجموعه ای از فنون انگیزشی است که از طریق افزایش سطوح مشارکت و خودتصمیم گیری برای بهبود عملکرد کارکنان طراحی شده است. اما زیمرمن[7] (1990) معتقد است تعریف سلبی توانمندسازی از تعریف اثباتی آن راحت تر است. در نبود آن افراد دچار از خودبیگانگی و احساس بی قدرتی می شوند و احساس نیاز به کمک پیدا می کنند. اما از آنجا که در باره افراد مختلف و در شرایط مختلف، اشکال مختلفی می گیرد تعریف اثباتی آن دشوار است( جهانیان 1387) .

بلاک[8] (1998) اشاره دارد که توجه به عامل ذهنی و روانی افراد، تعریف توانمندسازی را غنی تر می کند. توانمندی چنانچه محصول وضعیت مناسب، سیاست ها و تمرینات خاص باشد یک وضعیت ذهنی[9] است. در احساس توانمندی، ما احساس می کنیم که حیات مان در اختیار خودمان است و دارای هدف زیربنایی هستیم که متعهد به انجام آن می باشیم. همچنین کادرن[10] (1995)اظهار می کند وقتی که کارکنان صاحب مشاغل شان باشند، در موفقیت و سازماندهی خود تأثیر داشته باشند و قادر به ارزیابی و اثرگذاری بر موفقیت شخصی خودشان باشند، توانمند هستند (جهانیان، 1387) .

 

[1]. Kotter

[2]. Learning Change

[3]. Andrews

[4]. Grave

[5]. Gands

[6]. Vaku

[7]. Zimmerman

[8]. Black

[9]. State of Mind

[10]. Caudron

 

فهرست مطالب

پیشینه پژوهش در ایران

پیشینه پژوهش در جهان

مبانی نظری توانمندسازی منابع انسانی

توانمندسازی

تعاریف و مفاهیم توانمندسازی

تاریخچه توانمندسازی

توانمندسازی و قدرت

ویژگی های سازمان و افراد توانمند

فرآیند توانمندسازی منابع انسانی

توانمندسازی و بهره وری منابع انسانی

توانمندسازی و خوشناسی مدیران

دستاوردهای توانمندسازی

موانع توانمندسازی

رویکردها و ابعاد مختلف توانمندسازی

راهبردهای توانمندسازی

راهکارهای توانمندسازی

الگوی توانمندسازی

رهنمودهایی در توانمندسازی

منابع

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی منابع انسانی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا