خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی سیستم سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 2021

دانلود بررسی سیستم سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 2021

دانلود بررسی سیستم سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 2021

لینک دانلود محصول

 بررسی سیستم سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

بیان مسئله:

کشف علم در پایگاه داده که کاوش داده ای هم نامیده می شود یک ابزار مهندسی قابل قبول است که در استخراج اطلاعات مفید از پایگاه داده ای بزرگ اهمیت دارد. این ابزار در معمول نیازمند توانایی محاسبات بسیار بالاست که می تواند با توزیع وبرابری فراهم شده باشند. کار توسعه یافته در اینجا قسمتی از یک پروژه DisDamin است که با مسائل کاوش در استفاده از محاسبات توزیع یافته سرو کار دارد. هدف آن توسعه ی راه حل های موازی و توزیع یافته برای مسائل کاوش داده ای است . این در زمان اجراء دو هدف دارد : هدف اول استفاده از برابر و هدف دوم کاهش محاسبات است در محیط های موازی و توزیع یافته از قبیل شبکه ها یا خوشه ها، مؤلفه های موجود در اجرای کار بایستی درالگوریتم مورد نظر بوده باشد. عدم وجود نیروهای حافظه ی مرکزی برای ما همان توزیع پایگاه داده ای در بخش هاست و اجرای این قطعات با استفاده از برابری شکل می یابد به خاطر اینکه هزینه ی ارتباطات در این نوع محیط ها بالاست ، محاسبه برابری بایستی در اجتناب از ارتباطات پرهزینه خودمختار بوده باشد. از این رو ، پروژه کاوش داده شبکه ای موجود یا شبکه ی علمی مکانیزم مورد نظر را برای ادغام توسعه ی الگوریتم های کلاسیکی روی شبکه فراهم می سازد و اما الگوریتم های خاص شبکه را فراهم نمی سازد. به عبارت دیگر پروژه ی DisDamin کارهای کاوش داده ای را با مد نظر قرار دادن کاوش داده های به ویژه محاسبه ی شبکه را ممکن می سازد .

دانلود بررسی سیستم سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا