خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد 2021

دانلود پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد 2021

دانلود پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد 2021

لینک دانلود محصول

پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد

 

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-1 مقدمه 12

2 2 ادبیات موضوعی 13

2-2-1- تعریف ساختار سرمایه 13

2-2-1-1-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه 14

2-2-1-1-1- نظریه  درآمد خالص 15

2-2-1-1-2- نظریه درآمد عملیاتی خالص 15

2-2-1-1-3-نظریه سنتی 15

2-2-1-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکتها 16

2-2-1-2-1-تئوری مودیلیانی میلر 16

2-2-1-2-2- مالیات و نظزیه مودیلیانی و میلر 17

2-2-1-2-3- هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر 17

2-2-1-2-4- هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر 17

2-2-1-2-5- تئوری تبادل ایستا 18 

2-2-1-2-6 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی 18 

2-2-1-2-7 تئوری ساختار سازمانی 19 

2-2-2- هزینه سرمایه 19 

2-2-3- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 20 

2-2-3-1- ملاحظات مالیاتی 20 

2-2-3-2- نوع دارایی های شرکت 20 

2-2-3-3- نوسان سود عملیاتی شرکت 21 

2-2-4 – وجه نقد آزاد 21 

2-2-4-1- تعریف جریان وجه نقد آزاد 22 

2-2-4-2- محاسبه جریان وجه نقد آزاد 22 

2-2-4-3- مشکلات نمایندگی جریان وجه نقد 23 

2-2-4-4- مکانیزم های موثر برنمایندگی جریان وجه نقد آزاد 24 

2-2-5- شاخص های عملکرد مالی 25 

2-2-6- فرضیه کارایی بازار 35 

2-2-6-1- انواع کارایی : 35 

2-2-6-2- سطوح مختلف کارایی 35 

2-2-6-3- مفروضات بازار کانل سرمایه : 36 

2-3- پیشینه تحقیق : 40  

2-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج : 40 

2-3-2- ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ: 41 

2-4- خلاصه فصل 43  

 

 2-1 مقدمه

اندیشه و تفكر استراتژیك، ضرورت انكارناپذیر مدیریت هزاره سوم میلادی به شمار میرود. تحولات شگرف و دائمی در حال تغییر همه عرصه های تجاری و اقتصادی، مبین داشتن تفكر استراتژیك است. گسترش اهداف و قلمرو مدیریت مالی و نقش مؤثر آن در تصمیمگیری، موجب گردید، كه برخورداری از تفكر استراتژیك در این حوزه اهمیت پیدا كند. سیر تحولات رشته مدیریت مالی و تخصص حرفهای این رشته، موجب گردید كه ارزش افرینی به عنوان هدف اصلی مدیریت مالی تلقی شده و مسئولیت كلیدی مدیریت بنگاه اقتصادی به شمار آید و با توجه به نقشی كه مدیریت مالی در تصمیمات مدیریت بنگاه اقتصادی دارد، در واقع مسئولیت كلیدی مذكور یعنی تلاش در جهت حداكثر نمودن ارزش شركت به عنوان مسئولیت اصلی مدیریت مالی به حساب آید. موفقیت در این امر، به استفاده مستمر و مؤثر از ابزارهای مختلف و مصالحه بین آنها از آن جهت كه مزیت اقتصادی به همراه داشته باشد، بستگی دارد. هدف اصلی مدیریت، ارتقای ارزش شركت است كه در عمل همان افزایش بهای دارایی های مالی آن شركت می باشد و از طریق به كارگیری استراتژیها و خط مشیهای مختلف در تصمیم گیری و اجرای وظایف مدیریت معنی پیدا میكند .

استفاده از مهندسی مالی برای ارزیابی و به كارگیری ابزارهای مالی، به كارگیری استراتژی تخصیص بهینه منابع در كوتاه مدت و بلند مدت، اجرای وظایف محوله و هدایت و بسیج منابع و امكانات موجود با توجه به اهداف استراتژیك و تحلیل تصمیمات سرمایه گذاری از طریق بودجه بندی سرمایه ای، اعمال مدیریت مالی بین المللی در عرصه جهانی با توجه به جهانی شدن اقتصاد، توجه به مكانیسم ایجاد پورتفوی در سهام و سرمایه گذاری و استفاده از روشهای كمكی در انواع تصمیمهای مالی و نظائر اینها از جمله اهداف و مقاصد مدیریت است.

بیشتر از نظر سرمایه گذاران، وضع مالی به عنوان تنها عامل یا معیار تعیین كننده وضع رقابتی سازمان به حساب می آید. برای تدوین استراتژیها، به شیوهای اثربخش، باید نقاط ضعف و قوت سازمان را، از نظر مالی تعیین كرد. قدرت نقدینگی، میزان وام، سرمایه در گردش، سودآوری، استفاده بهینه از داراییها، جریانهای نقدی و حقوق صاحبان سهام میتواند به گونه ای باشد كه برخی از استراتژیها منتفی گردند و نتوان آن را به عنوان یك گزینه امكانپذیر مورد توجه قرار داد. بیشتر، عوامل مالی موجب میشوند كه استراتژیهای كنونی و برنامه های اجرایی تغییر یابند

دانلود پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا