خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت آشنایی مسئولان دفاتربا اصول و مهارت های لازمه 2021

دانلود پاورپوینت آشنایی مسئولان دفاتربا اصول و مهارت های لازمه 2021

دانلود پاورپوینت آشنایی مسئولان دفاتربا اصول و مهارت های لازمه 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت آشنایی مسئولان دفاتربا اصول و مهارت های لازمه

 

برنامه ریزی:

انتخاب یک راه از میان راه ها و شقوق مختلف برای عملیات و عملکردهای آینده و تعیین راه های دست یافتن به اهداف و منابع مورد نظر

سازماندهی:

ترکیب و بافتی که معلوم کند، چه فردی، چه کاری را باید با چه روشی، و در چه زمانی و هماهنگی در ارتباط با چه کار دیگری انجام دهد و چه کسی مسؤول نتایج مورد انتظار است.

هماهنگی:

فرایندی که ازطریق آن، هدفها و فعالیتهای گروه های کاری یک سازمان همسو شده تا اهداف کلی به نحو مطلوب تأمین شوند.

رهبری:

فراِیند اثرگذاری بر فعالیت های یک فرد یا یک گروه که در یک موقعیت معین در جهت دست یافتن به اهداف خاص، کوشش می کنند.

نظارت و کنترل:

فرایندی که از طریق آن تطابق عملکرد واحد یا افراد با فعالیت های برنامه ریزی شده بررسی می گردد.

 

فهرست:

کلیات سازمان و مدیریت

هدف و وظایف اداره امور دفتری

روابط اداری

سیستم گردش نامه های اداری و نقش مسؤول دفتر

بایگانی

فراگرد تلفنی- نقش و وظایف مسؤول دفتر

عملیات اداری مسؤول دفتر

مدیریت و برنامه ریزی استفاده از تلفن

جلسه

چند نکته مهم

مختصری از آیین نگارش

دانلود پاورپوینت آشنایی مسئولان دفاتربا اصول و مهارت های لازمه 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا