خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان ونوجوانان 2021

دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان ونوجوانان 2021

دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان ونوجوانان 2021

لینک دانلود محصول

پرسشنامه افسردگی کودکان ونوجوانان

پرسشنامه افسردگی کوداکن و نوجوانان بر اساس نیاز بالینی به ابزاری که تا حد ممکن همه جانبه نگر باشد، تهیه شده است. در ساخت این مقیاس، ابتدا محورهای بزرگ نظریه پردازان روانشناسی بالینی در زمینه افسردگی کودک و نوجوان مورد وارسی قرار گرفته و ملاک های افسردگی، استخراج شده است.

روش نمره گذاری

پایایی (اعتبار) و روایی

منبع

دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان ونوجوانان 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا