خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی 2021

دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی 2021

دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی 2021

لینک دانلود محصول

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

هدف: تفکیک دانش آموزان دبیرستانی با سازگاری خوب (از نظر حوزه های سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی) از دانش آموزان با سازگاری ضعیف

معرفی پرسشنامه و کاربرد آن

این پرسشنامه در صدد است تا دانش آموزان دبیرستانی (گروه سنی 14 تا 18 ساله) با سازگاری خوب را از دانش آموزانی با سازگاری ضعیف در سه حوزه عاطفی، اجتماعی و آموزشی جدا سازد. فرم نهایی این پرسشنامه 60 سوال می باشد (برای هر حوزه 20 سوال).

روش نمره گذاری پرسشنامه

کلید پرسشنامه سازگاری دانش آموزان

اعتبار (پایایی) و روایی پرسشنامه

ضریب اعتبار پرسشنامه

منبع

دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا