خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی 2021

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی 2021

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی 2021

لینک دانلود محصول

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی

 

فرمت فایل: Word

تعداد صفحات: 37

 

استرس اصطلاحی دشوار و پیچیده است(کاسل[1]، 1983)، و با اینکه از این اصطلاح خیلی استفاده می شود ولی هنوز به طور دقیق و جامع تعریف نشده است(برانون و فایست[2]، 2000) به عبارت دیگر علیرغم گذشت سه دهه از تحقیق در مورد پدیده استرس و تشریح تحقیقاتی در مورد چگونگی مقابله افراد با این پدیده (آلدوین و ریورسون[3]، 1987) ،هنوز واژه استرس به شیوه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد، شناسایی آن همچنان دشوار (ادواردز[4]، 1988 )و مملو از مشکلات است (کوهن[5]، 1987 ) به طوری که وینگر هوتز و مارسیلیون[6] (1988) به کسانی که در مورد استرس نوشتن را آغاز کرده اند توصیه می کنند که به دنبال تعریفی که همگان روی آن اشتراک نظر داشته باشند نگردند. با وجود این سلیه[7] (1980) استرس را پاسخ غیر اختصاصی بدن در برابر هر نوع خواسته می داند. در تعریف دیگر آمده است: استرس فرایندی است که طی آن رویدادهای محیطی رفاه و آسایش [8] ارگانیسم را تهدید کرده یا به چالش می گیرند و ارگانیسم هم نسبت به این تهدید پاسخ نشان می دهد (گاتچل[9]، 1996).

به هر حال بعضی از محققان استرس را به عنوان یک محرک بعضی دیگر به عنوان یک پاسخ و بعضی دیگر آن را به عنوان یک تعامل بین فرد و جنبه هایی از محیط تعریف کرده اند (کاسیدی[10]، 1999؛ مک گریت[11]، 1970؛ کوکس[12]، 1987؛ دیوی[13] و همکاران، 2000 ؛ لازاروس و لانیر[14]، 1978 ؛ کورسینی[15]، 1987). برای استرس منابع مختلفی را میتوان ذکر کرد به طوری که لازاروس و فولکمن[16] (1986) معتقدند که همه رویدادها به صورت بالقوه استرس زا هستند.

استرس یا فشار روانی

فشار روانی یا استرس که واژه اصلی آن ریشه در زبان لاتین دارد در قرن هفده میلادی بسیار متداول بوده و به معنی سختی، دشواری ، فلاکت و محنت به کار رفته است. در اواخر قرن هجده معنی آن به نیرو و تلاش بسیار تغییر یافت و منظور از آن در وهله نخست نیروهای ذهنی و جسمی فرد یا افراد بود. (قرچه داغی و شریعت زاده، 1373).

استرس در واقع مفهومی است مربوط به علم فیزیک و به مقدار نیرویی اشاره دارد که بر شیء فیزیکی وارد می شود. اصطلاح استرس در حوزه های زیست شناسی ، پزشکی و روان شناسی در مورد ارگانیسم انسان به کار رفته است. این مفهوم هم برای اشاره به فشار جسمی (مانند تحمیل باری بر ارگانیسم که از قدرت آن خارج است) و هم برای اشاره به فشار روانی (مانند وقتی که فرد بر اثر تعارض در روابط با دیگران به واکنشهای عاطفی منفی دچار می شود) به کار رفته است (دیماتئو، 1378).

[1]-Kasl

[2] -Brannon & Feist

[3]- Aldwin & Reverson

[4] -Edwards

[5] -Cohen

[6]- Vingerhoets & Marcelion

[7]- Selye

[8] -Weel – being

[9] -Gatchel

[10]- Cassidy

[11]- Macgrath

[12]- Cox

[13] -Dewe

[14]- Lazaruse & Launeir

[15] -Corsini

[16] -Folkman

 

فهرست مطالب

مدیریت استرس

استرس یا فشار روانی

منابع استرس

وقایع آسیب زا

رویدادهای زندگی

تعارضات درونی

استرس ناشی از دگرگونی های اجتماعی

مدل های نظری استرس

مدل مبتنی بر محرک

مدل مبتنی بر پاسخ

پاسخ های فیزیولوژیک به استرس ها

پاسخ های روان شناختی به تنیدگی

مدل تعاملی

حل مسأله اجتماعی

مهارت های حل مسئله

الگوهای حل مسئله

آموزش روش حل مسئله

پیشینه پژوهشی

پژوهش های انجام شده در داخل کشور

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

منابع و مآخذ

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا