خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN) 2021

دانلود جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN) 2021

دانلود جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN) 2021

لینک دانلود محصول

جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN)

 

در این گزارش جایگاه فیبر و ادوات نوری را در شبكه‌های مخابراتی نسل آینده بررسی می‌كنیم. ابتدا شبكه‌های نسل آینده، معماری، مشخصات و اجزا آن را شرح می‌دهیم سپس تجهیزات NGN و نقش مهم تكنولوژی فیبر نوری را در این شبكه‌ها عنوان می‌كنیم.

كلمات كلیدی:

NGN, Optical Fibre, Gateway, Switching, WDM, DWDM, PSTN

 

فهرست مطالب:

1- مقدمه ……………………………………… 1

2- بررسی اجمالی NGN…………………………………………………. 2

2-1- NGN چیست؟ ………………………………….. 2

2-2- معماری NGN………………………………………………….. 4

2-3- اجزا اصلی NGN…………………………………………………. 5

3- تجهیزات سوییچینگ ……………………………………………………… 8

3-1- اتصالهای متقابل نوری ………………………………………….. 9

3-2- اتصالهای متقابل فوتونی …………………………… 10

4- فیبرها و تجهیزات انتقال ………………………….. 11

4-1- انواع فیبر و ظرفیت آنها ……………………………………………. 11

4-2- اجزا ارسال ……………………………………………. 13

4-3- برد …………………………………………………. 16

5- انتخاب معماری شبكه ……………………….. 17

5-1- شبكه Shared Ip-only………………………. 18

5-2- شبكه مركب ……………………………………… 18

5-3- شبكه فیبر ………………………… 22

6- Dark Fibre………………..23

7- تكنولوژی‌های موجود و آینده ………………………. 24

7-1- تكنولوژیهای فیبر ………………………… 25

7-2- سوییچینگ نوری …………………….. 25

نتیجه گیری ……………….. 27

پیوست………… 28

مراجع ……………….. 31

دانلود جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN) 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا