خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت شیمی آلی 1 2021

دانلود پاورپوینت شیمی آلی 1 2021

دانلود پاورپوینت شیمی آلی 1 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت شیمی آلی 1

فهرست :

1- اتم  -پیوند – ملکول

2- آلکانها

3- آلکنها

4- دی انها

5- آلکین ها

6- شیمی فضائی

7-آلکیل هالیدها

8- واکنشهای آلکیل هالیدها

9- بنزن و آروماتیسیته

10- واکنشهای الکتروندوستی آروماتیکی

فصل اول :

اتم –پیوند-ملکول

شیمی آلی : شیمی مربوط به ترکیبات کربن دار

فصل اول

تمایل و توانائی کربن برای پیوند با یکدیگر و

ترکیبات کربن دار:

تشکیل زنجیرهای طویل یا حلقه ها

اتم –پیوند-ملکول

ترکیبات طبیعی

ترکیبات سنتزی

اسید های چرب –پروتئین ها- نوکلئیک اسیدها – هیدراتهای کربن

داروها – رنگها-پلیمرها-پلاستیکها-حشره کشها

تئوری اربیتال ملکولی

قواعد  برای پر کردن اربیتالهای ملکولی :

فرض اصلی : پیوند کووالانسی وقتی تشکیل می شود که اربیتالهای اتمی مجزا و متفاوت با هم همپوشانی نمایند. و اربیتالهای ملکولی را تشکیل دهند.

1. هر اربیتال ملکولی حداکثر دو الکترون می تواند در خود جای دهد. اربیتال ملکولی یک پیوند کوولانسی معمولا شامل دو الکترون است. n2. به هنگام پر شدن اربیتالهای ملکولی هم انرژی پیش از آنکه

یکی از انها دو الکترون بگیرد باید هر یک از انها یک الکترون در یافت کرده باشد.

3. ترتیب پر شدن اربیتالهای ملکولی که انرژی آنها با هم برابر نیست بدین ترتیب است که ابتدا اربیتالی که کمترین انرژی را دارد پرمی شود و با ترتیب پیش می رود.

فصل دوم : آلکانها

نامگذاری:

مرحله اول پیدا کردن زنجیر اصلی :

الف .طویلترین زنجیر پیوسته کربنها را پیدا می کنیم . نام این زنجیر نام پایه آلکان خواهد بود.

ب. اگر در ملکول دو زنجیر با طول برابر بود زنجیر با استخلاف بیشتر را به عنوان زنجیر اصلی انتخاب می کنیم .

دانلود پاورپوینت شیمی آلی 1 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا