خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت باغ دولت آباد 2021

دانلود پاورپوینت باغ دولت آباد 2021

دانلود پاورپوینت باغ دولت آباد 2021

لینک دانلود محصول

 

توضیحات:
 فایل پاورپوینت باغ دولت آباد،در حجم 89 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.
بخشی ازمتن:
باغ دولت آباد ازنمونه های باغ های بزرگ ایران ودر ردیف باغ فین کاشان وباغ شاهزاده ی ماهان است که درسال 1160هجری قمری(دوره زندیه)بناگردیده است.
بادگیرمرتفع وزیبای آن بلندترین بادگیرشناسایی شده تاکنون 
میباشدوعمارت هشتی آن دارای کاربندی وارسی های زیبایی است.عمارت باغ عبارت است ازعمارت بیرونی که درطرف شرق واقع ودارای حوضخانه وبادگیربلندی است.
عمارت واقع درجهت غربی اندرونی وعمارت سردرایوان خانه بوده است.
بادگیرباغ دولت آبادکه به شکل منشوری ساخته شده است با ارتفاع 33مترو80سانتیمترمرتفعترین بادگیراست.
باغ دولت آبادیزد در تاریخ 23/12/1346به شماره ی 774 در ردیف آثارملی کشور قرارگرفته است.
فهرست مطالب:
معرفی بنا
بررسی موقعیت جغرافیایی
شیب بندی ودسترسی ها
تاریخچه بنا
جزئیاتی ازمرمت باغ دولت آباد
بررسی ویژگیهای عملکردی بنا
اقدامات مرمتی
باغ دولت آباد ازمنظرگردشگران وعموم(تصاویر)
باغ ازدیدگاه معمارومرمت گر(تصاویر)
 نقشه ها
این فایل با فرمت پاورپوینت در 89 اسلاید قابل ویرایش و تعداد زیادی تصاویر تهیه شده است.
هدیه محصول:
فایل WORD باغ ایرانی (6صفحه)

پاورپوینت باغ دولت آباد

 فایل پاورپوینت باغ دولت آباد،در حجم 89 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی ازمتن:

باغ دولت آباد ازنمونه های باغ های بزرگ ایران ودر ردیف باغ فین کاشان وباغ شاهزاده ی ماهان است که درسال 1160هجری قمری(دوره زندیه)بناگردیده است.بادگیرمرتفع وزیبای آن بلندترین بادگیرشناسایی شده تاکنون میباشدوعمارت هشتی آن دارای کاربندی وارسی های زیبایی است.عمارت باغ عبارت است ازعمارت بیرونی که درطرف شرق واقع ودارای حوضخانه وبادگیربلندی است.عمارت واقع درجهت غربی اندرونی وعمارت سردرایوان خانه بوده است.بادگیرباغ دولت آبادکه به شکل منشوری ساخته شده است با ارتفاع 33مترو80سانتیمترمرتفعترین بادگیراست.باغ دولت آبادیزد در تاریخ 23/12/1346به شماره ی 774 در ردیف آثارملی کشور قرارگرفته است.
فهرست مطالب:معرفی بنابررسی موقعیت جغرافیاییشیب بندی ودسترسی هاتاریخچه بناجزئیاتی ازمرمت باغ دولت آبادبررسی ویژگیهای عملکردی بنااقدامات مرمتیباغ دولت آباد ازمنظرگردشگران وعموم(تصاویر)باغ ازدیدگاه معمارومرمت گر(تصاویر) نقشه ها

این فایل با فرمت پاورپوینت در 89 اسلاید قابل ویرایش و تعداد زیادی تصاویر تهیه شده است.

هدیه محصول:

فایل WORD باغ ایرانی (6صفحه)

 

دانلود پاورپوینت باغ دولت آباد 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا