خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی 2021

دانلود پاورپوینت مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی 2021

دانلود پاورپوینت مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی

 

قسمتی از متن :

مراحل انجام مطالعات

بخش نخست: تشخیص مناطقی که از فقر شهری رنج می برند.
بخش دوم: تشریح محلات فرودست شهری
بخش سوم: شناخت گونه ها
بخش چهارم: پویایی شناسی اهالی محل
بخش پنجم: آماده سازی برنامه های اقدام و ارتقاء زندگی شهری

شاخصهای اجتماعی و اقتصادی

1- سطح سواد:منطقۀ یک بیشترین نرخ بیسوادی را دارد.

2- قشربندی اجتماعی: مناطق 1، 4 و 6 مناطق سکونت اقشار متوسط به پایین و پایین تبریز محسوب می شوند.

3- مشارکت اقتصادی زنان: مشارکت اقتصادی زنان در فعالیتهای اقتصادی در مناطق 1 و 4 و 5 بالاست.

4- نرخ بیکاری:  نرخ بیکاری در تمام نقاط شهر یکنواخت است اما در در برخی محلات حاشیه نشین و فقیر شهر

بویژه در جنوب شهر( انتهای مارلان) بیش از هر جای دیگر است.

5- بار تکفل: مناطق فقیرنشین دارای بیشترین بار تکفل هستند.

6- قیمت زمین: مناطق شمال شهر و بخشهایی از جنوب و جنوب غرب کمترین قیمت زمین را دارند.

7- رسمیت مالکیت: دو پهنۀ شمال و جنوب غرب جزو مناطق فاقد سند مالکیت در شهر محسوب می شوند.

 

فهرست مطالب :

مراحل انجام مطالعات

شاخصهای اجتماعی و اقتصادی

شاخصهای طبیعی و زیست محیطی

مکان یابی اشتغال و فعالیتهای اقتصادی

محدوده های کالبدی، اداری و جامعه شناختی

تشریح محلات فرودست وگونه شناسی

گونه حاشیه نشین شمال شهر

گونه حاشیه نشین شمال غرب( پارک بزرگ تبریز)

گونه حاشیه نشین جنوب شهر

گونه  حاشیه نشینی جنوب غربی شهر(آخمه قیه)

پویائی شناسی اهالی محل

شناخت مشکلات و امکانات پهنه های حاشیه نشین

برگزاری گروههای گفتمان

اهداف طرح

طرح‌ها و اقدامات مربوط به هدف

افزايش توان اقتصادي ساكنان پهنه‌هاي حاشيه‌نشين

بهبود شرايط اجتماعي ـ فرهنگي در مناطق حاشيه‌نشين

«افزايش كميت و كيفيت تسهيلات و خدمات عمومي

ارتقاء كيفيت محيط زيست مناطق حاشيه‌نشين

بهبود تصوير ذهني شهروندان و ساكنان از پهنه‌هاي حاشيه‌نشين

مديريت امور شهري و خدماتي پهنه‌هاي حاشيه‌نشين

برآورد هزینه ها

تعدیل مالیات

برآورد منافع پروژه ها

تعريف پروژه ها

سيلاب قوشخانه

احمد آباد

ملازينال

خليل آباد

دانلود پاورپوینت مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا