خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض در سازمان ها درمدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2021

دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض در سازمان ها درمدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2021

دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض در سازمان ها درمدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2021

لینک دانلود محصول

تعارض فرایندی است که بر اساس آن شخص یا واحدی عملا تلاش می کند تا مانع تحقق اهداف دیگران شود . نتیجه حاصله از آن ناکامی فرد یا واحد دیگری در حصول اهداف خود بوده یا اینکه باعث پیشبرد منافع خود می شود .

 در گذشته یك فرضیه عمومی مطرح بود كه تعارض را به عنوان یك نیروی ویرانگر تلقی می كرد و مدیریت سازمان باید با واكنشهای منفی خود آن را از بین می برد. اما پیشرفتهای جدید در علوم رفتاری نشان داد كه تعارض پیامد منطقی و بدیهی هر سازمانی است چرا كه افراد مختلفی كه در سازمانها مشغول به فعالیت هستند، هركدام دارای ویژگیهای شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی خاصی هستند كه بروز تعارض را در سازمانها اجتناب ناپذیر كرده است.

تعارض       
 
n

 
nتعارض اجتناب ناپذیراست.

 
nتعارض شرط لازم و ضروری هر تغییر است.

 
nمیزانی از تعارض همیشه مطلوب است.
جریان تعارض در یك مسیر خلاق و سازنده، تا حد بسیاری به چگونگی مدیریت سازمان و نحوه برخورد با تعارض بستگی دارد. در سازمانها تعارض می تواند بین فرد با فرد، فرد با گروه، گروه با سازمان و سازمان با سازمان به وجود آید. نكته مهم این است كه تعارض باید به نحوی تحت كنترل قرار گیرد كه نه هرج و مرج در سازمان به بار بیاید و نه سازمان شكل استبدادی به خود بگیرد. مدیریت تعارض توصیه می كند كه باید برای رویارویی باوضع به وجود آمده، كوشش به عمل آورد و از تعارض برای ایجاد تغییرات مثبت استفاده كرد.

دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض در سازمان ها درمدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا