خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت 2021

دانلود پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت 2021

دانلود پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت

 

اختیار از دیدگاههای مختلف :
سایمون :
            قدرت تصمیم گیری برای هدایت فعالیت ها و اعمال دیگران
هنری فایول :
             حق صدور دستور و طلب اطاعت از آن
تیلور:
         تخصص تنها منبع اختیار
چستر بارنارد :
         پذیرش زیردستان
ماکس وبر    :
      اطاعت بلا شرط و ارادی افراد از مافوق
(تحليل کلاسيک اختيار)
نفوذ و تاثیر بر رفتار در سازمان :
قدرت :
      توانایی وادار کردن دیگری به انجام کاری (اطلاعت غیر ارادی)

اختیار :
        پذیرش ارادی دستورات

ترغیب :
      تاثیر از استدلهای اشخاص دیگر
نمودار : تحليل ماکس وبر درباره روابط و تفاوتهای بين قدرت ، اختيار و ترغيب :
تمايز قدرت و اختيار از ديدگاه ديگر :
توانايي ناشي از قوانين و مقررات یا شرح وظايف ومدير
استفاده يا عدم استفاده عملي از قدرت
قدرت            مقام رسمي
اختيار           رهبری

مشکلات مدیریتی درخصوص قدرت و اختیار:
عدم قدرت متناسب با مقام
عدم استفاده مناسب از قدرت مقام
واجد اختيار ولي فاقد دانش و معلومات
واجد قدرت و ناتوان در بسيج عمومي و عدم آشنايي با کارکنان

منابع قدرت از دیدگاه (فرنج (French) و راون (Rovon)
1- قدرت مبتنی برپاداش
2- قدرت مبتنی بر زور
3- قدرت قانونی (اختیار رسمی)
4- قدرت مبتنی بر تخصص
5- قدرت مرجع
انواع اختیاراز دیدگاه وبر:
1- اختیار فرمند :
که منشاء آن کاریزما یا فرمندی و جاذبه شخصی است.
2- اختیار سنتی :
 که بر رسوم و سنتی فرهنگی و ارزشهای اجتماعی مبتنی است.
3- اختیار قانونی :
که منشاء آن قوانین و مقررات عقلانی است که بر نظم اجتماعی وضع می شوند.

 

دانلود پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا