خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت پروژه هتل گردشگری در شهر جاسک 2021

دانلود پاورپوینت پروژه هتل گردشگری در شهر جاسک 2021

دانلود پاورپوینت پروژه هتل گردشگری در شهر جاسک 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت پروژه هتل گردشگری در شهر جاسک

 

بخشی از متن پاورپوینت :
ضوابط طرح جامع
ضوابط كلي
-1-3-6-4 ضوابط مربوط به سيما و منظر
-1-1-3-6-4 طرح و اجراي بناهاي واقع در مناطق تاريخي شهر بايد داراي مقياس انساني بوده و دان هبندي و
ريخت شناسي مشابه بافت تاريخي شهر داشته باشد. در طراحي معماري بناهاي كلان مقياس، تقسيم بنا به احجام متناسب با
دانه بندي بخش تاريخي شهر الزامي است.
-2-1-3-6-4 در احداث ابنيه، انتخاب مصالح نماهاي ساختماني بايد به گونه اي باشد كه علاوه بر رعايت ضوابط و
مقررات طرح هاي جامع و تفضيلي و ساير مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موجب آلودگي محيط زيست نشود و
قابل بازيافت و پاكسازي باشد. به شهرداري ها امكان داده م يشود تا طي برنامه اي 5 ساله نسبت به بهسازي مصالح نماي
ساختمان هاي موجود در شهرها اقدام نمايند.
-3-1-3-6-4 در پاكسازي مصالح ساختماني، رنگ و بافت و مصالح نما در بخ شهاي تاريخي شهر همخواني داشته و
از مصالح بوم آورد(محلي) انتخاب مي شوند.ً

-7-1-3-6-4 پيش آمدگي بدنه ساختما نها (نظير بالكن، تراس و …) در فضاهاي شهري ممنوع بوده و احداث فضاهاي
نيمه باز با عق بنشيني ديوارهاي خارجي از حد زمين تامين خواهد شد. اين فضاهاي نيمه باز جهت تقويت چشم اندازهاي
مناسب شهري، كاهش اثر تابش شديد خورشيد، نگهداري گل و گياه و موارد مشابه بوده و بهره برداري از اين فضاها به عنوان
انباري (محل نگهداري مواد غذايي، سوخت و ….) و خشك نمودن البسه ممنوع است…

فهرست مطالب:
مشخصات پروژه
موقعیت جغرافیایی
 موقعیت سایت
نوع کاربری و ضوابط
هتل و گردشگری
محدودیت های سایت
تایید طرح توسط مشاور طرح جامع شهر جاسک
تایید طرح توسط سازمان میراث فرهنگی 
تصاویر نقشه های تائید شده توسط سازمان میراث فرهنگی
بررسی کلی طرح
نمایش کلی سایت
بخش اقامتی
رستوران
بانک و فضا های تجاری و خدماتی
لابی
ضوابط طرح جامع
نما های سه بعدی
نمای سه بعدی– شمال شرقی
 نمای سه بعدی– شمال ورودی مجموعه
نمای سه بعدی–  رستوران- ورودی مجموعه – نمای شمالی

دانلود پاورپوینت پروژه هتل گردشگری در شهر جاسک 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا