خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت قاطعیت و جرات ورزی 2021

دانلود پاورپوینت قاطعیت و جرات ورزی 2021

دانلود پاورپوینت قاطعیت و جرات ورزی 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت قاطعیت و جرات ورزی

 

آیا تا به حال در شرایطی قرار گرفته اید که نتوانید مخالفت و اعتراض خود خود را با نظر دیگران ابراز کنید و حق خود را بگیرید؟
در فروشگاهی، فروشنده با اصرار زیاد می خواهد جنس خود را بفروشد چه عکس العملی از خود نشان خواهید داد؟

آیا تا به حال در شرایطی قرار گرفته اید که علی رغم میل خود مجبور به پذیرفتن خواسته دیگران باشید،برای نمونه دوستی تلفن کرده و اظهار می کند که می خواهد جمعه به منزل شما بیاید در حالی که شما برنامه دیگری برای خود درنظر گرفته اید.

آیا مواردی پیش آمده که نتوانید رنجش و ناراحتی خود را از دیگران بیان کنید؟

 

فهرست مطالب:

    مقدمه
    سبک ارتباطی منفعلانه
    سبک ارتباطی قاطعانه
    سبک ارتباطی پرخاشگرانه
    انواع رفتار جرأت مندانه
    کارکردهای قاطعیت
    مزایای رفتار جرأتمندانه و مهارت نه گفتن
    پیامدهای منفی نداشتن جرأت
    عوامل دوری از رفتار جرأتمندانه و مهارت نه گفتن
    راهکارهایی برای ابراز جرأت مندی و مهارت نه گفتن
    فرهنگ گفتاری در رفتار جرأتمندانه و مهارت نه گفتن
    منابع

دانلود پاورپوینت قاطعیت و جرات ورزی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا