خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت سنجش سطح برخورداری مناطق شهر مشهد از نظر امکانات و خدمات فرهنگی با استفاده از مدل موریس 2021

دانلود پاورپوینت سنجش سطح برخورداری مناطق شهر مشهد از نظر امکانات و خدمات فرهنگی با استفاده از مدل موریس 2021

دانلود پاورپوینت سنجش سطح برخورداری مناطق شهر مشهد از نظر امکانات و خدمات فرهنگی با استفاده از مدل موریس 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت سنجش سطح برخورداری مناطق شهر مشهد از نظر امکانات و خدمات فرهنگی با استفاده از مدل موریس ، در حجم 19 اسلاید ، همراه با چندین مقاله مرتبط با مدل موریس.

در این فایل به بررسی و تحلیل سطح برخورداری مناطق شهر مشهد از نظر امکانات و خدمات فرهنگی با استفاده از مدل موریس پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
روش تحقیق
مراحل مدل
کاربرد مدل و سنجش درجه توسعه یافتگی
منابع و مآخذ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 19 اسلاید تهیه شده است.

فایل های PDFمرتبط با موضوع:
1-تعیین درجهی توسعه یافتگی شهرستا نهای استان یزد از لحاظ دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی با استفاده از مدل موریس(18 صفحه)
2-طبقه بندی میزان بهره مندی شهرستانهای استان کرمان با استفاده از مدل موریس و تکنیک GIS(22صفحه)
3-مقایسۀ تطبیقی سطح برخورداری سکونتگاه های روستایی با استفاده از مدل ضریب ( ویژگی و موریس (مطالعه موردی: بخش میمند –شهرستان فیروزآباد)
(21صفحه)
4-پهنه بندی سکونتگاه های غیر رسمی و محلات نابسامان شهری
(مطالعه موردی: شهر بناب)(28صفحه)
5-سنجش درجه پایداری و توسعه روستایی در بخش شهاب شهرستان قشم
(19صفحه)
6-تحلیلی بر توسعه منطقه ای و سطح بندی نظام شهری در منطقه زاگرس
(20صفحه)

دانلود پاورپوینت سنجش سطح برخورداری مناطق شهر مشهد از نظر امکانات و خدمات فرهنگی با استفاده از مدل موریس 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا