خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت بررسی میكروبیولوژی مواد غذایی 2021

دانلود پاورپوینت بررسی میكروبیولوژی مواد غذایی 2021

دانلود پاورپوینت بررسی میكروبیولوژی مواد غذایی 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت بررسی میكروبیولوژی مواد غذایی


 

اسلاید 9 :


میکربها در تجهیزات


1- تجهیزات درگیر در برداشت انتقال، فرآوری و نگهداری مواد عذایی می توانند از طریق هوا  ماده خام غذایی، پرسنل و آب آلوده به مبکرب شوند.

2- در تجهیزاتی که به مدت طولانی برای فرآوری غذا استفاده می شوند میکربها می توانند تکثیر شده و منبع دائم آلودگی غذایی شوند.

3- تجهیزاتی که دارای طراحی بهداشتی نیستند دارای نقاط کور، خلل و فرج … هستند که درست تمیز و ضدعفونی نمی شوند و منبع آلوده شدن غذا به مبکربهای فاسد کننده و بیماری زا می شوند.


اسلاید 13 :


مكانیسم پخش باكتریها در جو


1- باكتریها خود مكانیسمی برای اینكه بتوانند در هوا پخش شوند ندارند.

2- باكتریها از طریق ذرات گرد و غبار، قطرات ریز آب و پوست ریز با منبع انسانی و حیوانی در هوا پخش می شوند

3- بسیاری از اکتینومیسیتهااز طریق تولید اسپور خارجی در هوا پخش می شوند.

 

مطالب


اسلاید 3 :


منابع ورود میكروارگانیسمها در مواد غذایی


1- از طریق فلور طبیعی مواد خام غذایی

2- از طریق تماس با انسان،تجهیزات… در طی فرآوری و جابجا شدن

3- بطور اتفاقی از طریق هوا، آب و خاك


دانلود پاورپوینت بررسی میكروبیولوژی مواد غذایی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا