خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود نقش بازار و بازاریابی در دولت توسعه‌گرا 2021

دانلود نقش بازار و بازاریابی در دولت توسعه‌گرا 2021

دانلود نقش بازار و بازاریابی در دولت توسعه‌گرا 2021

لینک دانلود محصول

این مقاله می كوشد تا نقش بازار و بازاریابی را در دولت توسعه گرا بررسی كند. دولت و بازار دو نهاد اصلی هر نظام اقتصادی را تشكیل می‌دهند. ویژگی بازار آن است كه خواسته‌های متعارض عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات یا منابع تولید و تقاضاكنندگان آنها را تعدیل كرده و هماهنگ می‌سازد و در شرایط رقابتی به تولید كارای محصول و تخصیص بهینه منابع و كالاها منجر می‌شود. این شرایط در اقتصاد متعارف رقابتی با شرایط رقابت كامل (همچون اطلاعات كامل، آزادی ورود و خروج به بازار و بی‌شمار بودن تعداد عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان) حاصل می‌شود. به تعبیری دقیق‌تر، برخلاف تصور موجود درباره سازوكار بازار كه به جهت حاكمیت نفع شخصی در تعامل طرفین تقاضاكننده و عرضه‌كننده و دست نامرئی مورد اشكال واقع می‌شود، سازوكار بازار تنها در شرایط عادلانه شكل می‌گیرد و موفقیت بازارهای رقابتی (به یادداشت الف مراجعه شود) درواقع به جهت حاكمیت بخشی از معیارهای عدالت اجتماعی (نظیر اطلاعات كامل و شرایط یكسان) می‌باشد. تحت این شرایط است كه عرضه‌كننده یا تقاضاكننده قادر به اعمال قدرت در بازار نیست و از این جهت است كه اعمال قدرت در بازار از قبیل تعیین قیمت در حدی بالاتر از قیمت تعادلی بازار در برخی از كشورها جرم تلقی می‌گردد و قابل پیگرد قضایی است. 

فهرست مطالب

چكیده. 2

كلیدواژه. 2

مقدمه. 3

تاریخچه مطالعاتی بحث( پیشینه تحقیق). 3

بیان مسئله(حل بهینه مساله انحصار در دولت – بازار). 5

انحصار طبیعی.. 6

انحصار حاصل از منفعت‌جویی خصوصی.. 8

انحصار به واسطه مداخله مستقیم و غیرمستقیم دولت… 9

اهمیت و ضرورت بحث… 11

مبانی نظری… 12

الف) مروری اجمالی بر مكاتب مهم اقتصادی در این زمینه. 12

1- مكتب كلاسیك:12

2- مكتب اتریشی:12

3- مكتب كینز:12

4- مكتب پول‌گرایان:13

5- نظریه نئوكلاسیك و حدود دخالت دولت در اقتصاد:13

6- نظریه اطلاعات ناقص و دخالت دولت در اقتصاد:13

7- نظریه دولت رفاه و دخالت دولت در اقتصاد:14

8- نظریه نهادگرایی:14

9- نظریه سوسیالیسم بازار:14

ب) مقایسه تطبیقی دستاوردهای نظری… 15

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری (راهبردهای نظری). 19

منابع و مآخذ:20

دانلود نقش بازار و بازاریابی در دولت توسعه‌گرا 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا