خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران 2021

دانلود دانلود  پرسشنامه وابستگی به دیگران 2021

دانلود دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران 2021

لینک دانلود محصول

دانلود  پرسشنامه وابستگی به دیگران

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه وابستگی به دیگران یک ابزار 48 سوالی است که برای سنجش افکار، رفتار و احساس های مربوط به نیاز به مراوده نزدیک با اشخاص ارزشمند است. مقیاس 48 سوالی با استفاده از تحلیلی عاملی 98 سوال اولیه ساخته شده است. تحلیل عاملی منجر به این خرده مقیاس شد: اتکاء عاطفی به دیگران (سوالات 3، 6، 7، 9، 15، 16، 19، 22، 26، 29، 33، 35، 38، 40، 43، 45، 47)، فقدان اعتماد به خود (سوالات 2، 5، 10، 13، 17، 19، 20، 23، 24، 27، 30، 32، 36، 39، 41، 44، 46) و تایید خودمختاری (سوالات 1، 4، 8، 11، 14، 18، 21، 25، 28، 31، 34، 37، 42، 48).

تعداد سوالات:48

روش نمره گذاری

پایایی و روایی

منبع

دانلود دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا