خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود اعاده حیثیت 2021

دانلود اعاده حیثیت 2021

دانلود اعاده حیثیت 2021

لینک دانلود محصول

شرح مختصر: اعاده حیثیت قضایی و قانونی كه تدبیری برای تسهیل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكومیت كیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محكومیت كیفری را ساقط كرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امكان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط كه بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محكومیت كیفری است فراهم می كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است كه با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محكوم» را تداعی می كند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف ) كلیات

1- مفهوم اعاده حیثیت

2- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت

الف – اعاده حیثیت قضایی

ب – اعاده حیثیت قانونی

3- مبانی و آثار

ب ) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران

1- محكومیت كیفری

2- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی

3- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محكوم)

الف- اجرای مجازات

ب- انقضای مواعدی معین

ج – عدم ارتكاب جرم جدید

4- آثار

نتایج و پیشنهادات

منابع

دانلود اعاده حیثیت 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا