خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی 2021

دانلود حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی 2021

دانلود حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی 2021

لینک دانلود محصول

حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی

 

در فصل اول این مقاله مطالبی درمورد ارزش وتقدم انسان برمخلوقات دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته و درفصل دوم تعریف حقوق كیفری و روشهای برخورد با مجرم در  جامعه و تقدم مصلحت جامعه بر فرد بیان گردیده و در فصل سوم مطالبی در  مورد نقش توبه و سقوط مجازات  به  وسیله  توبه مورد رسیدگی قرار گرفته و در این زمینه به آیات و روایاتی درباره فضیلت توبه و اینكه توبه حقیقی باید دارای چه ویژگی هایی باشد اشاره  شده است و در فصل چهارم  مطالبی در زمینه رابطه بین اجرای  حدود الهی و نزول رحمت و بركات آسمانی آمده وبه آیاتی از قرآن اشاره گردیده است در فصل پنجم قواعدی چند در مورد حدود و موانع اجرای آن بیان شده و در پایان در فصل ششم خلاصه و نتیجه  بحث اجرای حدود و نظرات مختلف فقها در مورد اجرای حدود در عصر غیبت بیان شده و دلایل آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است .

 

فهرست مطالب:

چکیده

 فصل اول

ارزش و مقام انسان

گفتار اول : مقایسه انسان با مخلوقات دیگر و علت برتری او

گفتار دوم: تعالیم انبیاء و هدایت انسان

گفتار سوم : مهمترین عامل تزكیه نفس (تقوی

فصل دوم

فلسفه حقوق كیفری

گفتار اول : تعریف و هدف از حقوق كیفری در اسلام

گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز اسلام برای حفظ مصالح جامعه و هدایت مجرم

 فصل سوم

نقش توبه در سقوط مجازات

گفتار اول: فضیلت توبه بر اقرار به جرم

گفتار دوم– شرایط توبه حقیقی

فصل چهارم      

 رابطه بین اجرای حدود و نزول بركات

فصل پنجم

حدود و اجرای آن

گفتار اول : تعریف حدود

گفتار دوم : چند قاعده كلی در باره حدود

گفتار سوم : موانع اجرای حدود

گفتارچهارم در اجرای حدود

فصل ششم 

خلاصه و نتیجه بحث اجرای حدود

منابع

دانلود حقوق كیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا