خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر ” 2021

دانلود دانلود  پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر ” 2021

دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر ” 2021

لینک دانلود محصول

دانلود  پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر “

این پرسشنامه جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از 125 سؤال تشکیل شده است . شش جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از16 سال به بالا کاربرد دارد.

این آزمون برای هر دو جنس قابل اجرا است . از اعتبار و پایایی برخوردار است . برای تشخیص آزمون مناسبی است . تنها مشکلی که این پرسشنامه داشت ، تصحیح و نمره گذاری آن بوده است که زمان زیادی را لازم داشت ولی اکنون با توجه به اینکه تصحیح و نمره گذاری توسط کامپیوتر انجام می گیرد ، اجرای آن رونق و کاربرد زیادی پیدا کرده است .

امتیاز دیگری که این آزمون دارد ، وجود همبستگی های بالایی است که بین مقیاسهای مختلف وجود دارد یعنی میزان هایی که در این پرسشنامه به کار رفته اند مستقل از یکدیگر نیستند و بین خود همبستگی زیادی دارند ،روی این اصل می توان درموارد ضروری و کمی وقت به نمره گذاری تعداد کمی از مقیاسها اقدام کرد و مقیاسهای دیگر را از روی آنها برآورد نمود .

مقیاسهای مورد اندازه گیری و مفاهیم آنها

دستورالعمل اجرا

تصحیح و نمره گذاری

درجه بندی نتایج پرسشنامۀ شخصیتی ” برن رویتر “

پاسخ نامه شخصیتی برن رویتر

کلید تصحیح پرسشنامۀ شخصیتی برن رویتر

دانلود دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر ” 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا