خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان 2021

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان 2021

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان 2021

لینک دانلود محصول

پژوهش مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان

محتوای فایل :

1- سناریو

2- دیاگرام متن

3- فرم شرح موجودیت های خارجی

4- فرم شرح جریان داده

5- فرم مشکلات و نیازمندی ها

6- نمودار گردش مستندات

 

7- نتیجه گیری

 

کلیه نمودارهای مربوط به مهندسی نرم افزار 1

دیاگرام متندیاگرام متن
دیاگرام متن+

 

بسیار کامل با قیمت بسیار ناچیز

دیاگرام متندیاگرام متندیاگرام متن+

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا