خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان 2021

دانلود معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان 2021

دانلود معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان 2021

لینک دانلود محصول

شرح مختصر: هدف این پژوهش مطالعه تحولات و نوآوری های سیاست جنایی اتخاذی در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی ازجمله لایحه آیین دادرسی کیفری، لایحه قانون مجازات اسلامی و … در حوزه دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان می باشد. بر این اساس سعی شده است ضمن تحلیل محتوایی عمیق لوایح مذکور، اشاره ای هر چند اجمالی به راهبردهای نظام عدالت کیفری انگلستان در حوزه برآورد مسئولیت کیفری اطفال صورت گیرد به نحوی که بتواند مبانی توجیهی ضرورت سیاست جنایی افتراقی در قبال اطفال و نوجوانان را به نحو پر رنگ تری برجسته نماید.

علی ایحال، با مداقه در لوایح مذکور به وضوح می توان بارقه ها و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه دارسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان به نظاره نشست. ازجمله این استانداردها می توان به پیش بینی دادگاه و دادسرای اختصاصی اطفال، دادگاه تجدید نظر اختصاص یافته به اطفال، پلیس وِزه اطفال و نوجوانان، حضور نهادهای مددکاری اجتماعی در رسیدگی به جرایم اطفال و … اشاره نمود.

فهرست مطالب

چکیده

1- دادرسی عادلانه ناظر به اطفال در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی

1-1- جهت سیاست جنایی کلان حاکم بر موضوع

2-1- تأسیس نهادهاى خاص در لوایح جدید

الف: نهادهاى قضایى

1- دادسراى اختصاص یافته

2- دادگاه خاص اطفال و نوجوانان

3- دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته

ب: نهادهاى غیرقضایى

1- نهاد مددکارى اجتماعى

2- پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

3-1- دادرسى افتراقى

الف: قضازدایى با گرایش عدالت ترمیمى

1- ارجاع به میانجیگرى‏

2- قابل گذشت بودن جرائم اطفال و نوجوانان

3- تعلیق تعقیب

ب-تضمین حقوق طفل و نوجوان

1- محدودیت در بازداشت موقت و پیش‏بینى اقدامات جایگزین

2- حضور وکیل

3- تحقیق اجتماعى

4-تصریح به جهات قانونی جدید شروع به تعقیب با اتخاذ تدابیر حمایتی

5- ممنوعیت انتشار جریان رسیدگى

6- معاف ساختن طفل از حضور دایم یا موقت در دادرسى

ج-رسیدگى مصلحت‏ گرا ( افتراقی )

1- تعویق صدور حکم

2- عدم رعایت مقررات تکرار جرم

3- تجدیدنظر مکرر در آراء و تصمیمات

4- فقدان آثار کیفرى براى محکومیت اطفال و نوجوانان

2- جلوه هایی از عدالت کیفری عادلانه اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری انگلیس

1-2-اماره‌های عدم رشد در حقوق کیفری انگلستان

1-1-2- انواع اماره‌های عدم رشد

1-1-1-2- امارة غیرقابل ردّ عدم رشد

2-1-1-2- امارة قابل رد عدم رشد

2-2- انتقادات وارد بر امارة قابل ردّ عدم رشد

1-2-2- غیر ضروری بودن امارة قابل ردّ عدم رشد

1-1-2-2- رشد سریع‌تر اطفال در دوران فعلی

2-1-2-2- حذف مجازاتهای خشن

2-2-2- تبعیض‌آمیز بودن امارة قابل ردّ عدم رشد

3-2-2- مبهم بودن امارة قابل ردّ عدم رشد

4-2-2- لزوم مداخلة زودرس

3-2- تقابل رویکرد حمایتی با رویکرد سزادهنده در حوزه اطفال در سیاست جنایی انگلستان

نتیجه‏ گیرى

دانلود معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا