خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 2021

دانلود بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 2021

دانلود بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 2021

لینک دانلود محصول

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت

دلبستگی واژه بسیار مرسوم و آشنایی است، که در زندگی همۀ انسانها در همه ادوار زندگی اعم از مرد و زن و شهری و روستایی، سیاه و سفید پولدار و فقیر و با سواد و کم سواد و … به چشم می خورد.

 دلبستگی پیوند عاطفی عمیقی است که افراد متناسب با نوع ارتباط با یکدیگر و میزان حمایت ها و کمک ها و وابستگی هایی که به یکدیگر دارند در آنها پدید می آید.

 دلبستگی در اشخاص و افراد مختلف و نیز میزان و نوع روابطی که با هم دارند، از شدت و ضعف قابل توجهی برخوردار است.

 گاهی دلبستگی ها آنچنان اهمیت پیدا می کنند که اگر کوتاهی و یا اهمال و غفلتی انجام گیرد، اتفاقاً به خشم و نفرت تبدیل می شود. کودکی که در دوره ای شدیداً به کمک و سرپرستی نیاز دارد و به مادر دلبسته و وابسته است از طرف مادر مورد بی مهری و قهر و بی توجهی عاطفی قرار گیرد، در این صورت، این عدم اعتماد جای خود را به خشم و قهر می دهد.

 دلبستگی در چرخۀ تکامل هرچه از پایین به بالا درنظر بگیریم از میزان رفتارهای غریزی و حیوانی کاسته شده و به رفتارهای عاطفی و شناختی و ادراکی افزوده می شود

 

 

فهرست:

فصل اول : كلیات تحقیق

مقدمه

 بیان مسأله

 اهمیت و ضرورت مسأله

 اهداف تحقیق

 فرضیه تحقیق

 متغیرهای تحقیق

 تعاریف واژه ها و اصطلاحات

 

فصل دوم  : پیشینه و ادبیات تحقیق

 شکل گیری دلبستگی

مراحل دلبستگی

واکنش نامشخّص در مقابل همه

مرحله 3 – تقرّب جویی فعّال

رفتار مشارکتی

بررسی میزان دلبستگی

1 ) کودکان دلبستۀ ایمن

2 ) کودکان دلبستۀ نا ایمن

شوند

3 ) کودکان دلبستۀ نا ایمن بی تاب

نظریه بالبی

 تفاوت های دلبستگی در الگوهای فعال درونی (فینی، 1999)

نظریه یادگیری اجتماعی

نظریه بو نگری

نظریه روان شناسی شناختی

دلبستگی در گستره تحقیقات

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از كشور

فصل سوم: (روش شناسی)

روش تحقیق

 جامعه

 حجم نمونه

 ابزار گردآوری اطلاعات

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان (AAQ)

 نمره گذاری

ه ) قابلیت اعتماد

و ) اعتبار

 روش گردآوری اطلاعات

 روش آماری

 

 

فصل چهارم  : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه فصل چهارم

 جدول 4 – 1 ) نمرات خام آزمودنی ها از آزمون انگیزه پیشرفت ئ سبکهای دلبستگی

تجزیه و تحلیل داده ها

 جدول 2 – 4 ) بررسی رابطه در بین انگیزه پیشرفت و سبکهای دلبستگی دانش آموزان

 

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

 محدودیت های تحقیق

 پیشنهادات

 منابع و مأخذ

پاسخ نامه AAQ

مقیاس روحیۀ رقابت – همکاری

 دستورالعمل

مقایسۀ نتایج خود با نتایج دیگران (هنجارها)

مقیاس تأیید خویشتن راتوس

تأیید خویشتن

دانلود بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا