خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی تاثیر سرمایه های انسانی بر کیفیت خدمات در مدیریت درمان تامین اجتماعی 2021

دانلود بررسی تاثیر سرمایه های انسانی بر کیفیت خدمات در مدیریت درمان تامین اجتماعی 2021

دانلود بررسی تاثیر سرمایه های انسانی بر کیفیت خدمات در مدیریت درمان تامین اجتماعی 2021

لینک دانلود محصول

بررسی تاثیر سرمایه های انسانی بر کیفیت خدمات در مدیریت درمان تامین اجتماعی

بیان مسئله

 تامین اجتماعی[1] حمایتی است كه جامعه در برابر نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی ناشی از قطع یا كاهش شدید در آمد بر اثر بیكاری، بیماری، بارداری، از كارافتادگی سالمندی، فوت و همچنین افزایش هزینه درمان و نگهداری خانواده ( عائله مندی ) به اعضای خود ارایه می كند. دو راهبرد اصلی و رایج تامین اجتماعی در جهان؛ بیمه های اجتماعی و حمایت های اجتماعی است. درمان مستقیم و درمان غیرمستقیم دو شیوه ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان تأمین اجتماعی است. درمان مستقیم شیوه ای از درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی است كه در آن بیمه شده ای كه دارای دفترچه درمانی معتبر است به یكی از بیمارستانها و یا مراكز بهداشتی – درمانی متعلق به این سازمان مراجعه و خدمات درمانی و پزشكی مورد نیاز را به صورت رایگان دریافت می كند.درمان غیرمستقیم نیز شیوه ای است كه در آن بیمه شده تأمین اجتماعی از خدمات درمانی بیمارستان ها و مراكز درمانی طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی در بخش دولتی و خصوصی استفاده می كند. اگر بیمه شده به مراكز درمانی طرف قرارداد تأمین اجتماعی مراجعه كند، تنها فرانشیز هزینه های درمانی را می پردازد. اما در مراجعه به مراكز غیرطرف قرارداد، باید كل هزینه های درمانی را خود پرداخت كند و دفاتر اسناد پزشكی تأمین اجتماعی، طبق تعرفه های مصوب هیأت وزیران درخصوص خدمات پزشكی، بخشی از هزینه های درمانی چنین بیمه شده ای را به او بازپرداخت می كنند(سالاری،1375).

 

فهرست مطالب

 

بیان مسئله. 4

اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

پیشینه تحقیق. 13

اهداف تحقیق. 20

سؤالات و فرضیه‏های تحقیق. 20

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 21

روش شناسی تحقیق. 22

جامعه آماری.. 22

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 23

منابع مورد استفاده (به ترتیب حروف الفبا): 24

 


دانلود بررسی تاثیر سرمایه های انسانی بر کیفیت خدمات در مدیریت درمان تامین اجتماعی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا