خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت طرح تفضیلی تهران منطقه نه 2021

دانلود پاورپوینت طرح تفضیلی تهران منطقه نه 2021

دانلود پاورپوینت طرح تفضیلی تهران منطقه نه 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت طرح تفضیلی تهران منطقه نه 9

 

قسمتی از متن :

مشخصه‌هاي كلي
محدوده : مناطق 2،5،10،17،18،21.
جمعيت:173482 نفر.
وسعت: 1966 هکتار
پيشينه تغييرات محدوده و گسترش

شاخص‌هاي اجتماعي – اقتصادي، كالبدي و… معرف منطقه
مقايسه شاخص‌هاي منطقه و شهر تهران

ساختار تقسيمات منطقه
نواحي  .. 2 ناحيه وضع موجود . 3 ناحيه وضع پيشنهادي
محلات  :  13 محله موجود . 15 محله پيشنهادي

تحليل وضعيت منطقه (SWOT)
نقاط قوت و ضعف

 تهديدها و فرصت‌ها

جمع‌بندي و اولويت‌بندي مسايل اصلي منطقه…

 

فهرست مطالب :

ويژگي‌هاي منطقه (وضعيت موجود)

مشخصه‌هاي كلي

شاخص‌هاي اجتماعي – اقتصادي و كالبدي معرف منطقه

ساختار تقسيمات منطقه

تحليل وضعيت منطقه (SWOT)

ساختـار تقسيـمات منطقـه (نواحي و محلات

محـدوده و جمـعيت منطـقه ( وضعيـت موجـود )

پيشينه تغييرات محدوده و گسترش كالبدي

شـاخص‌ها ي اجتماعي معرف منطـقه (در مقايسه با شـهر تهـران، 1375)

جدول شـاخص هاي كالبدي  معرف منطـقه  (1385

مشخصات كاربري هاي موجود در سال 1385

سـاختارداخلي  منطـقه به تفكيك محلات و نواحي در سال 1375 و 1385

ویژگیها وتهدیدهای اصلی منطقه

جايگاه منطقه در طرح جامع تهران 1385

چشم‌اندازهاي طرح جامع و منطقه

اهداف توسعه طرح جامع و منطقه

راهبردهاي توسعه طرح جامع و منطقه

سازمان فضايي طرح جامع

الگوي توسعه منطقه

سازمان فضايي منطقه و عناصر اصلي آن

هماهنگي الگوي توسعه منطقه با مناطق همجوار

تقسيمات پيشنهاد ي منطقه (نواحي و محلات

جمعيت منطقه در افق طرح  به تفكيك نواحي و محلات

شبكه معابر

اصول و مباني نظام حركت

استخوان‌بندي سلسله مراتب شبكه معابر منطقه

شبكه حمل و نقل منطقه

هماهنگي شبكه معابر منطقه با مناطق همجوار

كاربري‌ها و پهنه‌بندي  استفاده از اراضي

مقايسه پهنه‌بندي با كاربري‌ها

كاربري‌ها و عملكردهاي مجاز در پهنه‌ها

محدوده و حريم آثار تاريخي باارزش

كاربري‌هاي مهم و غيرقابل تغيير

خدمات منطقه

ساختار سلسله مراتب خدمات منطقه

تامين خدمات هفت‌گانه و فضاي سبز

پراكنش و موقعيت فضاهاي خدماتي

طرح‌هاي موضعي

عرصه‌هاي مداخله و ضرورت‌هاي آن

طرح‌هاي موضعي طرح جامع در منطقه

طرح‌هاي موضعي منطقه

شناسنامه طرح‌هاي موضعي منطقه

بافت‌هاي فرسوده

مباني و معيارهاي تعيين محدوده‌هاي بافت‌هاي فرسوده

محدوده بافت‌هاي فرسوده

شيوه‌هاي مداخله در بافت‌هاي فرسوده

اولويت‌بندي بافت‌هاي فرسوده براي مداخله

پهنه‌بندي استفاده از اراضي منطقه

مباني و اصول پهنه‌بندي

ساختار پهنه‌بندي منطقه

اراضي ذخيره توسعه و نوسازي شهري

دانلود پاورپوینت طرح تفضیلی تهران منطقه نه 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا