خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت آناليز ايمنی شغل (JSA) 2021

دانلود پاورپوینت آناليز ايمنی شغل (JSA) 2021

دانلود پاورپوینت آناليز ايمنی شغل (JSA) 2021

لینک دانلود محصول

2 فایل پاورپوینت آناليز ايمنی شغل (JSA) ، در حجم 17+30 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:
هر روز در محيطهاي كار حوادث زيادي رخ مي دهند كه منجربه مرگ وآسيب مي شوند

اين حوادث اغلب به علت عدم شناسايي خطرات بالقوه وآموزش صحيح كارگران اتفاق مي افتند

با شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كارمي توان ازبسياري ازحوادث پيشگيري كرد

با ارزيابي ريسك مي توان خطرات موجود دريك شغل راشناسايي ، عدد ريسك آنها رامحاسبه وكنترلهاي مورد نياز ارائه داد

JSA روشي سيستماتيك جهت شناسايي خطرات وارزيابي ريسكهاي آنها به منظور ارائه اقدامات كنترلي مناسب مي باشد

در اين روش هر مرحله از شغل به دقت بررسي مي شود ، خطرات بالقوه هرمرحله شناسايي وارزيابي مي گردند وبهترين راه حل كنترلي جهت حذف يا كاهش خطرات ارائه مي گردد.
درواقع ارزيابي ريسك يك فرآيند سه مرحله اي است :

شناسايي كل خطرات

محاسبه ريسكها

ارائه اقدامات كنترلي
و…

فهرست مطالب:
مقدمه
JSA روش اجرا ي تكنيك JSA نمودار1: فرايند انجام JSA
جدول 1: طبقه بندی شدت حادثه
جدول 2: سطح احتمال وقوع خطر
جدول 3:ماتريس ارزيابی ريسک
جدول 4: معيارهای تصميم گيری براساس شاخص ريسک
نمونه ای از برگه کاری JSA

و

تعاریف و مفاهیم اساسی
تهیه برنامه کاری
مراحل اجرای آنالیز JSA
انتخاب مشاغل و اولویت بندی جهت آنالیز
مشخص کردن وظایف هر شغل
شکستن وظایف به مراحل پشت سر هم
شناسایی خطرات بالقوه در هر یک از وظایف و مراحل شغلی
تعیین اقدامات کنترلی و پیشگیرانه
بازنگری آنالیز انجام شده
کاربرگ JSA
مزایای JSA

این فایل با فرمت پاورپوینت مجموعا در 47 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

دانلود پاورپوینت آناليز ايمنی شغل (JSA) 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا