خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود دانلود مقیاس چندبعدی اضطراب كودكان 2021

دانلود دانلود مقیاس چندبعدی اضطراب كودكان 2021

دانلود دانلود مقیاس چندبعدی اضطراب كودكان 2021

لینک دانلود محصول

دانلود مقیاس چندبعدی اضطراب كودكان

این مقیاس كه توسط مارچو همكاران در سال1997  ساخته شد، یك ابزار خود گزارشی است كه 39 گویه دارد و برای ارزیابی نشانه های اضطراب در گروههای سنی 8 تا 19 سال استفاده میشود. هر گویه برمبنای یك مقیاس چهار درجه ای لیكرت از صفر تا سه (هرگز، بندرت، گاهی اوقات و همیشه)نمره گذاری میشود. این مقیاس چهار بعد را اندازه گیری می كند كه شامل:

1-اضطراب اجتماعی: 16،22،29،33،37،39،3،10،14

2-اضطراب جدایی: 34،30،26،23،19،17،11،7،4

3-اجتناب از آسیب: سوالات شماره 36،32،28،25،21،13،9،6،2،

4-نشانه های جسمانی: سوالات شماره 38،35،31،27،24،20،18،15،12،8،5،1(کینجری،گینزبرگ و بارستین،2009؛ به نقل از مشهدی و همکاران،1391)

منابع

دانلود دانلود مقیاس چندبعدی اضطراب كودكان 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا