خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک 2021

دانلود پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک 2021

دانلود پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک 2021

لینک دانلود محصول

پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک
دارای 8جلسه و3صفحه می باشد

تعداد جلسات آموزشی: 8 جلسه

تعداد صفحه (B lotus 14): 3 صفحه


توضیحات: آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک به صورت 8 جلسه گروهی 45 دقیقه ای برگزار شد. در طی هر جلسه تکنیک های خاصی به صورت قلم و کاغذی به افراد آموزش داده می شد. تکنیک های آموزش داده شده در هر جلسه به عنوان تکنیک خانگی تا جلسه بعد ارائه و در ابتدای جلسه بعدی پس از مرور تکالیف خانگی و بر طرف کردن اشکالات، تکنیک جدید آموزش داده می شد. توضیحات بیشتر درباره این درمان در پیوست شماره آمده است.

دانلود پروتکل آموزش مهارتهای تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا