خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود مطالعات بررسی تاثیر تشویق در افزایش یادگیری 2021

دانلود مطالعات بررسی تاثیر تشویق در افزایش یادگیری 2021

دانلود مطالعات بررسی تاثیر تشویق در افزایش یادگیری 2021

لینک دانلود محصول

مطالعات بررسی تاثیر تشویق در افزایش یادگیری

 

بخشی از متن:
مقدمه :
شايد براي عده اي تصور اينكه بتوان در مدرسه اي از تشويق استفاده كرد كمي دشواراست اما واقعيت اين است كه مي توان در سنگر مدارس شاهد حضور با شكوه معلمان وشاگرداني بود كه با سرمايه از محبت وچهره هاي متبسم ومصصم در تلاش هستند كه در كارهاي خود موفق بوده اند. پس بايد رنگ مدرسه اي يادآور زيبائيها ونيكوئيها باشد. چرا كه هم انسانها بالاخص نوجوانان محبت پذير مي باشند. ولذا نياز به محبت از اساسي ترين نيازهاي هر انسان مي باشد. تشويق نيروها واستعدادهاي دانش آموزان را به كار مي اندازد واستقامت آنها را در كارها زياد مي كند وموجبات سرعت در كارهاي بدني را فراهم مي كند ودر كارهاي فكري موجب سعي وكوشش بيشتري مي گردد . تشويق وتقويت رفتار مثبت كودكان سبب شكل گيري عادات مطلوب در آنان مي شود. به عبارت ديگر از آنجا كه از طريق رفتارهاي تشويق آميز كلامي وغير كلامي مادي وعنوي فردي وگروهي مستقيم وغير مستقيم مربي بيش از هر چيز به يك نياز هم نوجوانان يعني نياز به محبت متعلق وتوجه پاسخ داده مي شود.
ما شاهد بيشترين مؤثرترين وپايدارترين اثر در رفتار آنان هستيم در حالي كه وقتي دانش آموزي را تنبيه مي كنيمن نه تنها به هيچ يك از نيازهاي خطري واساسي او پاسخ نمي دهيم بلكه تعادل حياتي اش را برهم زده او را با تجربه ناخوش آيندي كه همواره ازآن گريز دارد مواجه مي كنيم ولو اينكه بطور موقت رفتار مطلوب آن را كنترل كرده باشيم .
رسول خدا پايه رفتار با كودكان و نوجوانان را بر محبت استوار كرده وسفارش مي كند كه آنان را گرامي بداريم وبا جايزه اي كه امكان وفايش هست انان را تشويق نمائيم.
و…

 

فهرست مطالب:
فصل اول
 طرح تحقيق
 مقدمه
 بيان مسئله
 اهداف تحقيق
 اهميت موضوع تحقيق
 فرضيه هاي تحقيق
 تعريف واژه ها واصطلاحات
 موانع ومحدوديت هاي تحقيق

فصل دوم
 ادبيات تحقيق
 پيشينه تحقيق
 نقد وبررسي تحقيقات انجام شده

فصل سوم
 روش تحقيق
 جامعه آماري
 نمونه و روش نمونه گيري
 وسايل جمع آوري اطلاعات
 روش جمع آوري اطلاعات

فصل چهارم
 بررسي سؤال اول تحقيق
 بررسي سؤال دوم تحقيق
 بررسي سؤال سوم تحقيق
 بررسي سؤال چهارم تحقيق
 بررسي سؤال پنجم تحقيق

فصل پنجم
 خلاصه ونتيجه گيري
 پيشنهادات
 منابع و مأخذ

دانلود مطالعات بررسی تاثیر تشویق در افزایش یادگیری 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا