خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود تحقیق بلیرینگ و روغن كاری 2021

دانلود تحقیق بلیرینگ و روغن كاری 2021

دانلود تحقیق بلیرینگ و روغن كاری 2021

لینک دانلود محصول

تحقیق بلیرینگ و روغن كاریبلیرینگ و روغن كاری :

دانش بشری مانند آبی است كه گاهی ازآسمان فرو می  آید و گاهی از زیر زمین میجوشد . ( فرانسیس بكن )

ما در اینجا ازاصطلاح بلبرینگ در معنی عمومیش استفاده میكنیم، زمانی كه دو قسمت حركت مرتبط دارند ، بدون توجه به شكل و نظم درونی آن ، بلبرینگ تعریف میكنند.

معمولآ روغن كاری در هر نوع بلبرینگ ، برای كاهش اصطكاك و از بین بردن گرما لازم میباشد.

بلبرینگ ها ممكن است غلتان یا كشویی ،و یا هر دو در یك زمان باشند ، یك بلبرینگ ساده توسط دو ماده كه یكی بر دیگری مالش داشته باشد خواه غلافی لوله ای به دور میله باشد ، یا یك سطح صاف زیر یك اشر خور ، شكل میگیرد.

در بلبرینگ ساده یكی از بخشهای متحرك معملآ فولادی و یا چدنی خواهد بود و یا از دیگر مواد ساختاری به منظور ایجاد استقامت و سختی مورد نیاز برای نمونه میله های انتقال ، میله های رابط، مفصلها در این مقوله میباشند.

بخشهایی كه بر خلاف هم حركت میكنند معمولآ از مواد بلبرینگی از قبیل برنز، با بیت یا یك پلیمر غیر متالیك ساخته میشوند.

یك بلبرینگ ساده شعاعی ممكن است به طور محوری برای سوار كردن آن بر میله جدا شود ، و یا ممكن است كه حلقه ای كامل باشد كه بوش نامیده میشود.

 بلبرینگهای ساده به طور نمونه مشتری طراحی شده اند ، در حالی كه بلبرینگهای غلتان به طور نمونه از كاتولگهای كارخانه سازنده انتخاب شده اند ، برای تناسب دادن بارها ، سرعتها و طول عمر مطلوب استفاده ویژه – این فصل به طور كلی درباره بلبرینگها بحث خواهد كرد.

بلبرینگ كشویی ( ساده ) ، و همچنین بلبرینگهای غلتان ، نظریه روغن كاری نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت ، به همان نحوی كه این بلبرینگها ، مورد استفاده قرار میگیرند.

ای . جم . ام. میشل یك پیشگام در طراحی تئوری روغن كاری یكی از مخترعین زمانی آنچه را كه ما بلبرینگ مینامیم اینگونه معرفی مینمود

برای طراحی ماشین تمامی بلبرینگها فقط مصیتهای ضروری میباشند كه در عملكرد و نتیجه ( بازدهی ) ماشینها هیچ دخالتی نداشته ، و تنها خاصیتی كه آنها میتوانند داشته باشند فقط در جهت منفی میباشند.

مزیتهایشان عبارتند از :

–         جذب تا حد امكان كم قدرت میباشد.

–          سائیده شدن به آهستگی تا حد امكان .

–          اشغال فصای كم تا حد امكان .

–          هزینه كم تا حد امكان .

–          كاویت .

تئوری روغنكاری برای سطوح در حركت نسبی ، یك قانون ریاضی بسیار پیچیده است.

راه حلها برای معادلات جزئی اختلاف كه حركت را تحت تاثیر دارند بر اساس تسهیل اشراماتی بنا نهاده شده كه فقط راه حلهای قدیمی را تصدیق میكند.

این بخش تلاش ندارد كه یك بحث یا توصیف پیجیده از پدیده پویای روغن كاری ارائه بدهد ، به طوری كه آن فاصله بسیاری از حیطه این بحث دارد.

بیشتر یك بحث مقدماتی تعداد كمی از موارد عادی در طرح ماشین میباشد.

روغن كاریهای سطحی ، هایدرو استاتیك ها ، هایدرو دینامیكها ، الستیكهای هایدرو دینامیك ، معرفی و توضیه داده شده اند ، و تئوری در مورد دو حالت آخر بحث كرده است، بدون نمایش دادن مشتقات كامل از تاثیر معادلاتی كه منجر به محدود شدن فضا میگردند.

موضاعاتی از قبیل : تئوری لایه فشرده و گردش روغن اصلآ بحث نشده اند ، و نه بحثی از روغن كاری تدارك دیده برای بلبرینگ، و گرمای انتقال داده شده از بلبرینگ به میان آمده است.

كتابهای جامع درباره آن موضاعات نوشته شده اند و خواننده برای كسب اطلاعات بیشتر به آن منابع راهنمایی شده است.

مشتقات معادلات تثبیت در بیشتر كتابهای مرجع نمایش داده شده اند ، مرجع دو یا یك پیش گفتار عالی مطرح كرده است ، برای تئوری روغن كاری با حداقل ریا ضیات و مرجع سه ، یك آموزش كامل ، پیشرفته ، ریاضیاتی و دقیق از موضوع است.

در این فصل ما یك روش انصافآ ساده برای طراحی یك بلبرینگ گرد كه اجازه خواهد داد كه طراحی كنند برای بارها و سرعتهای مورد نیاز در عادی ترین ماشین.

ما روغن كاری تماس های غیر مطابق از قبیل : چرخ دنده ها و باداسك و اجزای متصل به آن را نیز عنوان كرده ایم.

سر انجام یك بحث از بلبرینگهای غلتان برگزیده شده است از كارخانه های سازنده.

بلبرینگهای غلتان موضوعی هستند كه به پیچیدگی بلبرینگهای غلتان میباشند، به طوری كه كتابهایی در این رابطه نوشته شده اند.

دانلود تحقیق بلیرینگ و روغن كاری 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا