خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پروژه مالی بررسی حسابداری کشاورزی 2021

دانلود پروژه مالی بررسی حسابداری کشاورزی 2021

دانلود پروژه مالی بررسی حسابداری کشاورزی 2021

لینک دانلود محصول

پروژه مالی بررسی حسابداری کشاورزی


فهرست‌ مندرجات‌

شماره‌ بند   .

 


 • دامنه‌ كاربرد                                                                             
 • تعاریف                                                                                    

–  تعاریف‌ مرتبط‌ با كشاورزی‌                                                      

–  تعاریف‌ عمومی‌                                                                      

 •  شناخت‌ و اندازه‌گیری‌                                                                 
 •  درآمدها و هزینه‌های‌ ناشی‌ از اندازه‌گیری‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌                      
 •  عدم‌ امكان‌ اندازه‌گیری‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونه‌ای‌ اتكا پذیر                  
 •  كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌                                                               
 •  افشـا                                                                                      
 •  تاریخ‌ اجرا                                                                               
 •  مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌                                   
 •  اصلاحات‌ سایر استانداردهای‌ حسابداری‌                                               
 •  پیوست‌ شماره‌ 1 :   نمونه‌ صورتهای‌ مالی‌
 •  پیوست‌ شماره‌ 2 :   مبانی‌ نتیجه‌گیری‌


فهرست محتوا

مقدمه

فرایند تدوین استاندارد های حسابداری فرایندی مستمر و پویاست كه در واكنش به تغییر تغییر شرایط وتحولات محیط داخلی وبین المللی با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی تغببر و تجدید نظر در استاندارد های موجود یا تدوین استاندارد های جدید  را ایجاب مكند در این فرایند یكی از سیاست های اصلی سازمان حسابرسی 

استفاده از استاندارد حسابداری با درنظر گرفتن شرایط داخلی   كشور  است 


دامنه كاربرد

1 . كاربرد این استاندارد در حسابداری موارد زیر الزامی است

مشروط بر اینكه به فعالیت كشاورزی  مربوط باشد

الف.داراییهای زیستی

ب   .تولید كشاورزی در زمان برداشت

و رد موارد زیر كاربرد ندارد

الف.زمین مربوط به فعالیت  كشاورزی

ب   .داراییهای نامشهود مربوط به فعالیت  كشاورزی

3   .این استاندارد درمورد تولید كشاورزی یعنی محصول برداشت شده از داراییهای زیستی واحد تجاری تنهادر زمان برداشت كاربرد دارد .

مربوط خواهد بود.این استاندارد به فراوری محصولات  كشاورزی بعد از زمان برداشت مربوط نمی شود ؛برای مثال،فرایند فراوری انگور تا سركه توسط باغدار پرورش دهنده انگور مشمول این استاندارد نیست.                   

5 . اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص شده زیر به كار رفته است

*فعالیت كشاورزی عبارت است از مدیریت بر دگردیسی داراییهای زیستی برای فروش،تبدیل به تولید كشاورزی یا افزایش داراییهای زیستی.

*دگر دیسی شامل فرایندهای رشد،تحلیل،تولید و تولید مثل است كه به تغییرات كیفی یا كمی دارایی زیستی می انجامد.

جدول‌ زیر نشان دهنده‌ نمونه‌هایی‌ از داراییهای‌ زیستی‌، تولیدات‌ كشاورزی‌ و محصولاتی‌ است‌ كه‌ از فراوری‌ پس‌ از برداشت‌ حاصل‌ می‌شود :

داراییهای‌ زیستی‌

تولیدات‌ كشاورزی‌

محصولات‌ فراوری‌ شده‌ بعد از برداشت‌

گوسفند

پشم‌

نخ ،  فرش‌

گله‌ شیری‌

شیر

پنیر                                     

گوساله‌

گوشت‌

سوسیس‌

مرغ‌ تخم‌گذار

تخم‌ مرغ‌

محصولات‌ غذایی‌

ماهی‌

گوشت‌

كنسرو ماهی‌

تاكستان‌

انگور

سركـه‌

درخت‌ سیب‌

سیب‌

كمپوت‌

گیاهان‌

پنبـه‌

نخ‌ ،  پارچه‌

نیشكر

شكر

بوته‌ چای‌

برگ‌ چای‌

چای‌ خشك‌

درختان‌ جنگل‌ مصنوعی‌

تنه‌ درخت‌

الوار


فهرست‌ مندرجات‌

شماره‌ بند   .

  دامنه‌ كاربرد                                                                             
    تعاریف                                                                                    

–  تعاریف‌ مرتبط‌ با كشاورزی‌                                                      

–  تعاریف‌ عمومی‌                                                                      

     شناخت‌ و اندازه‌گیری‌                                                                 
     درآمدها و هزینه‌های‌ ناشی‌ از اندازه‌گیری‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌                      
     عدم‌ امكان‌ اندازه‌گیری‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونه‌ای‌ اتكا پذیر                  
     كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌                                                               
     افشـا                                                                                      
     تاریخ‌ اجرا                                                                               
     مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌                                   
     اصلاحات‌ سایر استانداردهای‌ حسابداری‌                                               
     پیوست‌ شماره‌ 1 :   نمونه‌ صورتهای‌ مالی‌
     پیوست‌ شماره‌ 2 :   مبانی‌ نتیجه‌گیری‌


دانلود پروژه مالی بررسی حسابداری کشاورزی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا