خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود دانلود پروژه بررسی خسران و آثار آن در قرآن 2021

دانلود دانلود پروژه بررسی خسران و آثار آن در قرآن 2021

دانلود دانلود پروژه بررسی خسران و آثار آن در قرآن 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پایان نامه بررسی خسران و آثار آن در قرآن

 

این محصول در قالب فایل word و در 117 صفحه تهیه و تنظیم شده است

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

 

فصل اول:طرح تحقیق                                                                         4 

مقدمه                                                                                                 5

اهمیت و ضرورت بحث                                                                     6

پیشینه تحقیق                                                                                     7

اهداف تحقیق                                                                                     8      

سوالهای تحقیق                                                                                 9

فرضیه ها                                                                                          9

روش تحقیق                                                                                      10

فصل دوم:یافته های تحقیق                                                                 11    

بخش اول:تعریف خسران،ویژگیها و مصادیق آن                             12

الف)بررسی معنای لغوی واژه خسران                                     12

ب) مصادیق خسران                                                   17

ج)ویژگیهای خاسرین                                                  22

بخش دوم:عوامل خسران و راههای جلوگیری از آن                    35

الف)عوامل خسران                                                     35

1-تکذیب و انکار                                              35

2- کفر                                                          44

3-باز داشتن مردم از راه خدا                                      52

4-ظلم کردن                                                   54

5-شرک ورزیدن به خدا                                    55

6-پذیرش ولایت شیطان                                    57

7-دروغ و افتراء به خداوند             62

8-آلوده کردن نفس و اطاعت از آن                      62

9-باطل اندیشی و باطل کاری                              64

10- شکستن پیمانها                                          67

11- قطع پیوندها                                              66

12- فساد در زمین                                          66

13-سوء ظن داشتن بخدا                                   66

14-مشغول شدن به دنیا و غفلت از یاد خدا            70

15- فرو رفتن در فسادو بهره برداری از امکانات مادی در مسیر گناهان                                                            72

16-عملکرد ضعیف در مسولیت                           73

17- درخواست بدون علم                                  74

ب:راههای جلوگیری از خسران:                                    77

1-ایمان آوردن                                                         79

2- انجام اعمال شایسته                                     81

3-سفارش کردن به حق                                    82

4- سفارش کردن به صبر                                 83

5- تزکیه نفس                                                 84

6-هدایت ویژه الهی                                          86

7- تسلیم در برابر خدا                                                86

بخش سوم:آثار و نتایج خسران:                                             87

الف)آثار خسران در دنیا                                              87

1-حسرت کشیدن و مغلوب شدن                         87

2- حبط اعمال                                                 89

3- ندامت و پشمیانی                                         90

4- نازل شدن عذاب الهی                                   91

5- گرفتار همنشین بد شدن در دنیا                      93

ب) آثار خسران در آخرت:                                           94

1- ورود به جهنم                                            95

2- عذاب شدید                                                          95

3- خلود در جهنم                                            97

4- خوار و ذلیل بودن در آتش جهنم                    98

5- فریادهای آنها را پاسخی نیست                       99

6- بر دوش کشیدن بار سنگین گناهان                            100

7- دچار حسرت گردیدن                                   101

8- زشت و بد منظر شدن                                  102

9- درخواست شفاعت و بازگشت به دنیا               103

10- نابود شدن خدایان و سخنان دروغین آنها 104

11- نهایت دوری از رحمت خداوند                      105

12- حبط اعمال                                               106

نتیجه گیری                                                                        109

فهرست منابع ومآخذ                                                                     110

دانلود دانلود پروژه بررسی خسران و آثار آن در قرآن 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا