خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران و تجارب كشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریكا و كره جنوبی 2021

دانلود انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران و تجارب كشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریكا و كره جنوبی 2021

دانلود انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران و تجارب كشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریكا و كره جنوبی 2021

لینک دانلود محصول

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یكی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه كشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی كه در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویكردهای جدید روبرو ساخته كه نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

بطور كلی نظام اداری هر حكومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت كشور می‌باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای كلان جامعه به اندازه‌ای تعیین كننده است كه بدون داشتن نظام اداری كارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو كشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه و یك هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.

در كشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است كه از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در كشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد.

در ارتباط با برنامه سوم آن ، تحت عنوان “‌ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده كه از جمله آن‌ها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت‌گیری شایسته‌سالاری و ثبات در مدیریت‌ها می‌باشد كه نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان ‌“‌ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید. در این مطالعه به عنوان یكی از پروژه‌های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایسته‌سالاری و اثربخشی مدیریت‌ها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از كشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمریكا، انگلیس و كره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

پیش‌گفتار…………………………………………………………………3

1) مقدمه:…………………………………………………………………. 4

2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار…………………………………….. 5

اهداف:………………………………………………………….. 7

ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب…………………………….. 8

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت………………………………………… 12

ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران…………………….. 13

فرایند شایسته سالاری…………………………………………………… 15

3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران…………………………. 20

1- جایگاه مدیریت……………………………………….. 20

2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران…………………………. 21

3- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران…………………….. 25

4-توانایی‌های مدیران……………………………………………. 30

5- مهارتهای مدیران…………………………………………………. 32

6- شایستگی‌های مدیریتی……………………………………. 32

7- جمع‌بندی…………………………………………………….. 35

8- كشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران………………………. 36

4- مطالعات تطبیقی…………………………… 41

شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه…………………………………………… 41

شایسته سالاری در ژاپن………………………………………….. 44

شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس…………………………………….. 46

نظام استخدام و ارتقا در آمریكا…………………………………………… 55

نظام شایسته‌سالاری در كره جنوبی……………………………………….. 58

5)جداول:………………………………………………………….. 61

6)منابع:………………………………………………………….. 75

دانلود انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران و تجارب كشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریكا و كره جنوبی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا