خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی 2021

دانلود مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی 2021

دانلود مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی

این مقیاس در سال 1988 توسط واتسون و تلگن، برای اندازه گیری دو بعد «عاطفه منفی» و «عاطفه مثبت» ساخته شده و دارای 20 گویه است

نمره گذاری

پایایی و روایی

دانلود مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا