خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پروژه مالی شركت كارتن بهرام 2021

دانلود پروژه مالی شركت كارتن بهرام 2021

دانلود پروژه مالی شركت كارتن بهرام 2021

لینک دانلود محصول

امروزه بیش از 90% سرمایه در گردش اغلب منابع تولیدی به مواد صنعت (یعنی مواد اولیه محصولات نیمه تمام، محصولات تمام شده، ضایعات تولید، اقلام بسته‌بندی و ابزارآلات تولید مربوط است.

بنابراین باید توجه داشت كه تمام موارد فوق از قبیل محصولات و مواد اولیه مكانی مناسب را برای نگهداری نیازمندند از جمله مواد اولیه كه نیاز بیشتری به نگهداری و توجه دارد بهترین مكان برای نگهداری آنها انبار است من در این تحقیق به بررسی مكانی مناسب چه از لحاظ محدودة مكانی و چه از لحاظ كنترلهای مورد نیار برای وورد و خروج كالاها از قبیل مواردی كه در بالا گفته شد می‌پردازم و همچنین فرمها و سیتمهای حقوق و دستمزد كاركنان این انبارها و نحوة كنترل بر روی كاركردهای آنان و نیز ثبت فرمی ساده از یك سیستم حسابداری و همچنین نحوة نگهداری موجودیها و ارزیابی آنها دارد و در پایان امیدوارم كه این تحقیق همان گونه كه توانست مرا به تلاش وادار كند تا بتوانم قدری از علم و دانش افرادی كه در این راه موفق بوده‌اند را دریابم برای كسانی كه آنرا مطالعة می‌كنند هم اینگونه باشد

فهرست مطالب

فصل اول

1- هدف از تحقیق……………………………………………………………………..

2- محدوده زمانی و مكانی كارخانه……………………………………………..

فصل دوم

1- مقدمه…………………………………………………………………………..

2- ادبیات موضوع………………………………………………………………….

3- خلاصه‌ای از عملكرد تأسیس كارخانه ………………………………………..

بخش اول:

طراحی یك سیستم انبارداری ………………………………………………………..

هدف از استقرار یك سیستم …………………………………………………………..

فرمهای مورد نیاز در انبارداری…………………………………………………………….

كنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت كالا از فروشنده (خرید كالا) …………………..

مجوزهای مورد نیاز برای دریافت كالا از فروشنده (خرید كالا) …………………..

مشخصات مكان لازم برای نگهداری كالا …………………………………………………

مشخصات كارت انبار…………………………………………………………..

بخش دوم:

طراحی یك سیستم محاسبه و پرداخت حقوق……………………………………………

تعریف سیستم حقوق و دستمزد ………………………………………………….

انواع سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد …………………………………..

بخش سوم:

توزیع كامل در مورد سیستم حقوق مورد نظر در پروژه……………………………….

پرداخت حقوق و دستمزد ……………………………………………………….

چگونگی محاسبه حقوق ماهیانه توسط حسابداری حقوق و دستمزد پرداخت آن

شیوهای مختلف محاسبه و ثبت مبالغ حقوق و دستمزد و رویه‌های مربوط به آن

بخش چهارم:

ثبت یا طراحی یك سیستم ساده حسابداری مالی یا صنعتی …………………………

شرح مختصری از عملیات تجاری مورد نظر یا تأكید بر عملیاتی كه آثار حالی

دارند. ……………………………………………………………………………..

طرح سرفصلهای حسابداری مورد نیاز و واحدهای اقتصادی ………………………

تعریف عملیات مختلف مالی و انجام ثبت حسابداری آن و تعیین چگونگی

شناسایی سود و بستن حساب‌ها………………………………………………

تعیین كنترلهای داخلی ………………………………………………………..

نحوه نگه‌داری ورودیهای كالا (روش دائمی و ادواری) و ارزیابی موجودیها……

بخش پنجم:

– ثبت یا طراحی یك سیستم حسابداری برای شركت…………………………………

طر احی سرفصلهای حسابداری مورد نیاز شركت ……………………………………..

طراحی نحوه نگه‌داری حساب موجودیها و مواد و مصالح كارگاهها ……………..

مالیات شركت ………………………………………….

خلاصه و نتیجه‌گیری ………………………………….

نمودارها ………………………………………………..

ضمیمه ……………………………………………………..

دانلود پروژه مالی شركت كارتن بهرام 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا