خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود بررسی عوامل بزهکاری زنان 2021

دانلود بررسی عوامل بزهکاری زنان 2021

دانلود بررسی عوامل بزهکاری زنان 2021

لینک دانلود محصول

 بررسی عوامل بزهکاری زنان

 

مقدمه

مطالعه علل و عوامل وقوع جرایم در جامعه همواره از مشغله های ذهنی – علمی پژوهشگران آسیب شناسی اجتماعی بوده است. با کشف اولیه این عوامل، کوشش در طبقه­بندی آنها دومین گام جامعه شناسان می باشد. در این میان پدیده ی مهم مطالعه در حوزه ی آسیب شناسی جنسیت مجرمان زن همیشه در پرده ای از راز و حریم عفت آلود نهفته است که خود باعث نوعی عدم شناخت و دامن زدن به پاره ای از کج اندیشی ها و تحلیل های غرض آلود بر ضد جنسیت زن از قدیم الایام بوده است. هدف مهم این بررسی مطالعه و کشف عوامل اصلی بزهکاری زنان هم چنین زمینه ها و راهکارهای پیشگیری و بطور کلی موانع بروز جرم زنان می باشد.

طرح مساله و بیان موضوع:

رشد جرایم در سالهای اخیر در ایران توجه برانگیز و مساله زا گردیده است. بطوریکه یک پژوهش در این زمینه شاخص رشد جرایم را در مناطق پیرامونی و حاشیه نشینان شهر حاد ارزیابی نموده و اظهار می دارد.[1]

 در بروز جرایم سرقت و اعتیاد که سابقاً و سنتاً در استیلای مردان بود، حضور زنان چشمگیر است.(36%) این امر نشان دهنده یک مساله اجتماعی برای جامعه و زنان بوده و شناخت عوامل بروز این نابهنجاری ها و آسیب ها مهم است. یک سوی نظر به این بزهکاری طبقه بندی آنها از دید خود عاملان ای کژرفتاریهاست؛ سویه ای که کمتر بدان توجه شده است. سویه دیگر، راهها و پدیده های منع کننده و پیشگیرانه از جرایم زنان می باشد؛ زنانی که به دلایل مثبت یا منفی وظیفه سرپرستی خانواده را بر عهده دارند.


اهداف و سوالات پژوهش

این بررسی تلاش می کند به اهداف زیر دست یابد و به سوالات آن پاسخ دهد:

1. طبقه بندی عوامل بروز جرم زنان به عنوان متغیر مستقل.

2. تعیین سطح اثرگذاری عوامل مجرمانه با شیوه تحلیل مسیر و همبستگی آنها با هم.

3. طبقه بندی و شاخص سازی جرم به عنوان متغیر وابسته (رگرسیون چندمتغیره)

4. طبقه بندی و شاخص سازی متغیرهای مستقل پیش بین (تعدیل کننده) به عنوان موانع بروز جرم زنان.

5. تعیین سطح اثرگذاری موانع پیشگیری از جرم به شیوه تحلیل مسیر و سطح همبستگی آنها با عوامل بروز جرم زنان سرپرست خانوار.

6. بیان مشخصات اولیه فردی، خانوادگی مجرمان زن سرپرست خانوار.

مادر به عنوان یکی از بسترهای عاملی و تعیین کننده در اثر گذاری بر جرم زنان و همسویی بالا با تربیت دختران (الگویابی جنسیتی) و با توجه به حوزه خاص پژوهش یعنی زنان زندانی سرپرست خانوار  در طبقه بندی و شتخص سازی متغیرهای تعدیل گر و مستقل ثانوی ارزش دهی بیشتر و بار معنایی بالاتری به نقش شاخصهای مادری اعطا گردیده است.[1]

 

تحقیقات پیشین    

  به لحاظ تاریخی نرخ های جرایم مردان به استثنای برخی جرایم به مراتب بالاتر از زنان بوده است. در سال 1997،‌ 78 درصد كل جرایم ثبت شده در ایالت متحده آمریكا توسط مردان انجام شده است كه 5/74 درصد آنها جرایم شدید بوده است. 

از جمله جرایمی كه در آمریكا به تفكیك جنس بیان شد،‌ سرقت می باشد كه در این مورد 90 درصد از سارقین توقیف شده در سال 1997 مردان بوده اند. پیمایشهای بین المللی نشان می دهد كه به ازاء هر زن مجرم 154 مرد مجرم وجود دارد.

یافته های یك پژوهش در استرالیا نشان می دهد كه نرخ های عمومی بزهكاری مردان نیز بیشتر از زنان بوده است، به گونه ای كه 93 درصد رفتار بزهكارانه توسط مردان جوان و 17 درصد بوسیله زنان جوان انجام شده است .   دانلود بررسی عوامل بزهکاری زنان 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا