خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد انواع هورمون اكسینها 2021

دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد  انواع هورمون اكسینها 2021

دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد انواع هورمون اكسینها 2021

لینک دانلود محصول

تحقیق و مقاله ای در مورد  انواع هورمون اكسینها

 

برخی از سر فصل ها:

اطلاعات اولیه

سیر تحولی

بیوسنتز اکسین

انتقال اکسین در گیاه

اثرات فیزیولوژیکی اکسین

اکسین و بیوسنتز آنزیمها  

تجزیه اکسین

چکیده:

اکسینها ، گروهی از هورمونهای گیاهی هستند که باعث طویل شدن سلولهای گیاهی می‌گردند. این مواد طیف گسترده‌ای را از نظر واکنشهای رشد و نموی را در گیاهان سبب می‌شوند. واژه اکسین یک اصطلاح عمومی است و به تعدادی از مواد طبیعی گفته می‌شود که فراوان‌ترین و مهمترین اکسین در گیاهان ، اندول استیک اسید (IAA) می‌باشد. مهمترین اثراتی که به اکسین نسبت داده شده است عبارتند از: بزرگ شدن سلول گیاهی ، طویل شدن ساقه گیاه ، تولید ریشه ، تولید آوندهای چوبی ، افزایش رشد جوانه راسی ، جلوگیری از رشد جوانه جانبی ،‌تشکیل میوه ، بزرگ شدن میوه ، تشکیل گرهک در ریشه گیاهانی که دارای باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن هستند ، جلوگیری از ریزش برگ ، بیوسنتز پروتئین و (ساختمان RNA|RNA)) و اثرات دیگر

دانلود تحقیق و مقاله ای در مورد انواع هورمون اكسینها 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا