خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت Arc GIS 2021

دانلود پاورپوینت Arc GIS 2021

دانلود پاورپوینت Arc GIS 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت Arc GIS ، در حجم اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
انواع داده ها:
داده های گسسته
داده هایی كه فقط برای نقاط خاصی ارزش عددی را نشان می دهند یعنی ارزش عددی را در امتداد یك خط یا تعدادی نقاط نشان می دهند و برای خطوط و نقاط بین آنها ارزشی را نمایش نمی دهند. مثال:
ایستگاههای هواشناسی : دما، بارش و … خطوط توپو گرافی ، جز و مد

داده پیوسته
داده هایی كه برای تك تك نقاط ( پیكسلها ) در محدوده مطالعاتی ارزش عددی را بیان می كنند و ساختار این داده ها به صورت رستر ( پیكسل ) می باشد. مثال:DEM ، شیب ، جهت شیب،…

درون یابی:
دادن ارزش به نقاط فاقد اطلاعات(نقاط مجهول) بر اساس اطلاعات موجود(نقاط معلوم) را درون یابی گویند.
به عبارتی دیگر درون یابی به معنی تهیه داده های پیوسته از روی داده های گسسته است. با این روش قادر به پیش بینی ارزشهای ناشناخته از طریق داده های نمونه برداری شده نقطه ای یا خطی هستیم.
و…

فهرست مطالب:
انواع داده ها
دورن یابی
انواع روشهای درون یابی
IDW
POWER
شعاع جستجو
انواع روشهای درون یابی در IDW
Fixed
Variable
روش انجام درونیابی برای تهیه نقشه بارش
Barrier
روش ساده دورن یابی بین دو نقطه
روش ریاضی اعمال توان در IDW
روش تهیه نقشه های اقلیمی
داده های مورد نیاز برای روش رگرسیون گیری
روش کار در Excel
درون یابی به روش Spline
محاسبه طول عوارض خطی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 57 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت GIS و ساماندهی شهری(18 اسلاید) 

دانلود پاورپوینت Arc GIS 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا