خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود دانلود مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن 2021

دانلود دانلود مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن 2021

دانلود دانلود مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن 2021

لینک دانلود محصول

دانلود مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن

تعداد سوالات: 16

نمره گذاری

پایایی و روایی

پرسش نامه مقیاس تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (TPS)

پاسخ نامه مقیاس تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (TPS)

دانلود دانلود مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا