خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود دانلود پروژه اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی 2021

دانلود دانلود پروژه اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی 2021

دانلود دانلود پروژه اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پروژه اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی

 

این محصول در قالب فایل word و در 159 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 1

منابع انرژی قبل از اتم……………………………………………………………………………… 2

اتم های نشاندار در خدمت صنعت پزشكی و كشاورزی……………………………….. 5

كشاورزی……………………………………………………………………………………………….. 6

داروسازی………………………………………………………………………………………………. 11

پزشكی……………………………………………………………………………………………………. 12

رادیوبیولوژی………………………………………………………………………………………….. 23

بررسی تأثیر تشعشع بر جسم زنده……………………………………………………………. 24

نگرانی از تزاید باریم 140 در جو………………………………………………………………. 27

استفاده از رادیوایزوتوپها در بررسی های زراعت………………………………………. 28

آینده به انرژی اتمی تعلق دارد…………………………………………………………………… 33

لزوم استفاده از انرژی اتمی در برنامه های اقتصادی كشاورزی و آبیاری…….. 37

ازدیاد محصولات كشاورزی به وسیله پرتوافكنی………………………………………… 40

اثرهای ژنتیكی اشعه مختلف یونساز تأثیر دانسیته یونی این اشعه…………………. 50

مطالعه عمل كربن گیری در گیاهان به وسیله ایزوتوپها………………………………… 57

جذب كربن توسط ریشه گیاهان…………………………………………………………………. 70

بررسی عناصر مفید در رشد گیاهی با استفاده از رادیوایزوتوپ ها………………. 74

استفاه از ایزوتوپ ها رادیواكتیو در بررسی جذب موادغذایی توسط برگ………. 87

استفاده از مواد رادیواكتیو در دفع آفات…………………………………………………….. 92

راه جدید بررسی آفات و سموم…………………………………………………………………. 95

علامت گذاری موش كور زیرزمینی با حلقه رادیوكبالت………………………………… 103

از بین بردن نسل حشرات بوسیله پرتوافكنی……………………………………………….. 104

فیزیولوژی حشرات و بررسی كشندگی سموم…………………………………………….. 107

كشتن سخت بالپوشان با اشعه…………………………………………………………………… 111

پرتوافكنی اتمی و حفاظت فرآورده های كشاورزی………………………………………. 117

پرتوافكنی ارگانیسم زنده…………………………………………………………………………… 134

اثر اشعه روی طعم مواد غذایی…………………………………………………………………. 136

حفاظت ماهی……………………………………………………………………………………………. 141

فرآورده های شیر……………………………………………………………………………………. 142

مضار زاید رادیواكتیو باران تشعشعی و استرنسیوم- 90…………………………….. 145

آلودگی آبهای آشامیدنی با مواد زائد رادیواكتیو 147…………………………………… 147

باران تشعشعی………………………………………………………………………………………… 150

بیماری ناشی از تأثیر پرتوها…………………………………………………………………….. 153

دانلود دانلود پروژه اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا