خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) 2021

دانلود پاورپوینت آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) 2021

دانلود پاورپوینت آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) در 64 اسلاید قابل ویرایش

 

فهرست مطالب

GIS چيست ؟
چرا GIS لازم است؟
مزيت  GIS  برسيستمهاي مشابه ديگر چيست ؟ 
مولفه هاي يك پروژه  GIS 
انواع  داده ها در GIS 
ساختار و نمايش داده های مکانی در GIS 
ساختار و نمايش داده ها در GIS
ساختار  داده هاي رستري
ساختار  داده هاي  برداري
مدل كردن جهان واقعي در دو فرمت برداري و رستري
اجزاء ساختار  داده هاي  برداري  و رستري
مقايسه  داده هاي  برداري  و رستري
منابع  جمع  آوری  داد ه  های جغرافيايي 
لايه های  اطلاعاتی در GIS 
سخت افزارهای GIS 
نرم افزارهای GIS
زير سيستم هاي GIS 
سيستم فرعي ورودي
سيستم فرعي پردازش
سيستم فرعي خروجي
توانا يی های عام GIS
پرس و جوی های ساده
آناليزهای فضايی 
حريم بندی
ترکيب روشهای مختلف نمايش 
مدل کردن روند آتی
مقايسه  و  دسته بندی اطلا عات
كاربرد هاي GIS در رشته هاي مختلف 
 در منابع آب GIS چگونگي كاربرد  
تهيه نقشه هاي جهاني و منطقه اي از منابع آب و رودخانه ها
تعيين منابع آبهاي زيرزميني
تجزيه و تحليل كيفيت منابع آب
ارتباط بين GIS  و مدلهای رياضي 
مراتب تجز يه و تحليل
مراحل محاسبات رواناب در حو ضه هاي آبريز
لايه هاي مختلف آب و خاك
نمايش حوضة آبريز با استفاده از ARCVIEW
نحوة تعيين شيب حوضه و مسير جريان
تعيين شبكة زهكشي حوضه 
تعيين زير حوضه ها 
تلفيق نقشه هاي GIS بامدل هاي رياضي
مشاهدة نتايج حاصله
پروژة مطالعة حوضة آبريز Mill Creek  درايالت Ohio 
نتيجه گيري
 

دانلود پاورپوینت آشنايي با سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا