خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود رنگ و حالت الكترونی مولكولها 2021

دانلود رنگ و حالت الكترونی مولكولها 2021

دانلود رنگ و حالت الكترونی مولكولها 2021

لینک دانلود محصول

رنگ و حالت الكترونی مولكولها

 

        تاریخچه – امروزه از رنگهای طبیعی به ندرت استفاده می گردد زیرا به كمك روشهای سنیتك رنگهای ایده آلی از نظر كمی و كیفی تولید میشوند و چون ساختمان اصلی آنها را آروماتیكها تشكیل میدهند بنابراین ازذغال سنگ و نفت به عنوان مهمترین منابع طبیعی و اولیه برای آنها محسوب میشوند . بیش از یك قرن است كه رنگهای آلی و مصنوعی برای بشر شناخته شده است . در سال 1856 وقتی شیمیدان 18 ساله انگلیسی به نام ویلیام هندی پركین سعی میكرد كینون راسنتز نماید به جای محصول سفید رنگی كه او انتظار داشت یك ماده بد  شكل سیاه رنگ تولید نمود كه برایش قابل توجه و قابل مطالعه بود . از استخراج این ماده رنگ ارغوانی زیبایی به نام ماوین بدست آمد كه بر حسب تصادف كهنه نخی كه در كنار میز آزمایش او قرار داشت توسط آن رنگی گردید و این ماده تا آن زمان تنها ماده رنگی بود كه از واكنش شیمیایی حاصل شده و جزو رنگهای گیاهی و ظبیعی نبود و بدین سان تحول بزرگی…..


فهرست مطالب:

مقدمه :

سولفوریک اسید + آنیلین

فصل ۱

رنگ و حالت الکترونی مولکولها

۱ – رنگ

فصل ۲

شیمی رنگ

فصل ۳

انواع رنگدانه ها

۱- تیتانیوم دی اکسید ( Tio2  )

حداقل درصد

شناسایی دی اکسید تیتانیوم :

مشخصات فنی فسفوسیلیکات سرب ( تری بازیک )

رنگدانه های کرومات سرب:

– طرز تهیه کروماتهای سرب و سایر نمکهای سرب:

سیلیکو کرومات سرب بازی:

رنگدانه مولیبدات  (MOLYBDATE):

رنگدانه های بر مبنای کادمیم:

سمیت رنگدانه های کادمیم :

کرومات روی :

-نقش کرومات روی در مقابله با خوردگی فلزات

تتراکسی کرومات روی :

کرومات استرانسیم :

اکسید های آهن

سیانامید سرب :

اکسید کروم :

آبی اولترامارین ( ابی لاجورد ) :

آهن  آبی ( آبیهای پروس) :

سمیت آهن آبی ( آبیهای پروس ) :

سرولئان – کرولئان

اکسید آهن سیاه:

رنگدانه های آلومینیومی :

رنگدانه های برنز :

فصل ۱ – رنگ و حالت الکترونی مولکولها

۱ – رنگ

فصل ۲ – شیمی رنگ

۱ – طبقه بندی مواد رنگی

رنگها

فصل ۳ – انواع رنگدانه ها

تیتانیوم دی اکسید ( Tio2  )

سمی بودن دی اکسید تیتانیوم

حداقل درصد

شناسایی دی اکسید تیتانیوم :

– مشخصات سشیمیایی کرومات های سرب :

طرز شناسایی کروماتهای سرب:

۵-۲-۳-۳- رنگدانه مولیبدات  (MOLYBDATE):

۶-۲-۳-۳- رنگدانه های بر مبنای کادمیم:

کادمیم لیتوپون

سمیت رنگدانه های کادمیم :

۷-۲-۳-۳- کرومات روی :

خواص ضد خورندگی کرومات روی در آب و محلولهای نمکی

۹-۲-۳-۳- کرومات استرانسیم :

ه – مشخصات فنی اکسید های آهن :‌

سرولئان – کرولئان

دوده چراغ یا دوده گیاهی :

خواص ظاهری رنگدانه :

۲۴-۲-۳-۳-مشخصات فنی اکسید جیوه

 مقدمه :

پتاسیم بی كربنات

 

 

دانلود رنگ و حالت الكترونی مولكولها 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا