خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود حق برخورداری از حریم خصوصی 2021

دانلود حق برخورداری از حریم خصوصی 2021

دانلود حق برخورداری از حریم خصوصی 2021

لینک دانلود محصول

ماده17

1- هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر كس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

معنای حریم خصوصی

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشكل است. حریم خصوصی، در قالب یك گزینه، یك كاركرد، یك میل، نوعی شرایت و یا یك نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن ” حق تنها ماندن ” و تعریف مضیق آن حق كنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت كه چنین است: حق حریم خصوصی شامل “آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی كه جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد”. “حوزه خودمختاری فردی” این گونه توصیف شده است: “حوزه عمل
‌[ی كه] با آزادی دیگران مماس نیست” و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا كند تا “زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شكل دهد.”

[16.02] در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه كه تامین كننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور كامل در تفاسیر كلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده كوریل- آریك (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

كمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر كلی ماده 17 واقعا روشن نكرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می كند. كمیته، در تفسیر كلی خود می كوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری كه در ماده 17 به كار رفته اند از قبیل “خانواده”، “اقامتگاه”، “خلاف قانون” و “خودسرانه” را تعریف نماید. به علاوه، كمیته مزبور به حمایت از “شرافت” و “حیثیت” فرد نیز كه در ماده 17 آمده است اشاره می كند، اما به تعریف حق اصلی كه در این ماده آمده، یعنی حق “حریم خصوصی” نمی پردازد.

فهرست مطالب

معنای حریم خصوصی [01 . 16]

¡محدودیت های حمایتی ماده 17- منظور از مداخله خودسرانه یا غیرقانونی چیست؟ [08 . 16]

¡ الزام دولت به اتخاذ تدابیر مثبت [17 . 16]

¡ جنبه های خاص حریم خصوصی [20 . 16]

¡ خانواده و اقامتگاه [20 . 16]

¡ مكاتبات [23 . 16]

¡ بازرسی ها [27 . 16]

¡ شرافت و حیثیت [30 . 16]

¡ حریم خصوصی جنسی [35 . 16]

¡ حمایت از اطلاعات خصوصی [39 . 16]

¡ آزمایش دی ان ای [40 . 16]

¡ وظایف حرفه ای حفظ اسرار [41 . 16]

¡ نتیجه گیری [42 . 16]

دانلود حق برخورداری از حریم خصوصی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا