خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود پاورپوینت سیر تحول در برنامه‌های مرمت بافت تاریخی 2021

دانلود پاورپوینت سیر تحول در برنامه‌های مرمت بافت تاریخی 2021

دانلود پاورپوینت سیر تحول در برنامه‌های مرمت بافت تاریخی 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت سیر تحول در برنامه‌های مرمت بافت تاریخی

 

قسمتی از متن :

قدمت مرمت بافت تاریخی

در کشورهای پیشرفته حدود دو قرن (به ویژه فرانسه و انگلیس) در اوایل قرن نوزدهم
در کشورهای در حال توسعه حدود پنجاه سال

تقسیم بندی دوره‌های مرمت بافت تاریخی

دوره اول از اوایل قرن نوزدهم تا اواخر آن
آغاز مراحل اولیه شکل گیری شهر معاصر اروپایی
توسعه شهرها بدون اتکا به هر نوع طرح و برنامه مدون
نبود شهرسازی به مثابه یک حرفه
طرح نظریات مربوط به توسعه شهرهای توسط نظریه پردازان مسائل اقتصادی و اجتماعی از جمله Owen  , Fourier
انجام اقدامات محدود در مرمت مراکز شهری توسط هیات حاکم و به دلیل مقاصد سیاسی از جمله اقدامات هوسمان در شهر پاریس…

 

فهرست مطالب :

قدمت مرمت بافت تاریخی

تقسیم بندی دوره‌های مرمت بافت تاریخی

دوره اول از اوایل قرن نوزدهم تا اواخر آن

دوره دوم از اوایل قرن بیستم تا اوایل دهه 1950

عمده اقدامات مرمت این دوره شامل

دوره سوم از سال1950 تا اواخر دهه 1960

دوره چهارم از اواخر دهه 1960

روند نوسازی در جهان

نوسازی شهری دهه 1960

نوسازی شهری دهه 1970

نوسازی شهری دهه 1980

نوسازی شهری دهه 1990

نوسازی شهری دهه 2000

دانلود پاورپوینت سیر تحول در برنامه‌های مرمت بافت تاریخی 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا