خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها 2021

دانلود آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها 2021

دانلود آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها 2021

لینک دانلود محصول

رشد و گسترش همه‌جانبه آموزش و پرورش و ارتباط آن با همه نهادها و سازمانهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و.‌.. و همچنین كثرت تعداد دانش‌آموز و نیروی انسانی یعنی معلمان و سایر كاركنان، اختصاص منابع مالی عظیم، مسائل و مشكلات زیادی را در سازمانهای گوناگون این نهاد اساسی اجتماعی بوجود آورده است و باعث شده است كه كشورهای مختلف جهان، بخصوص بعد از تئوری «مدیریت علمی تایلور» دریابند كه سازمانهای آموزشی و پرورشی نیز همانند دیگر سازمانهای اداری، اقتصادی و.‌.. (حتی بیشتر از آنها) نیاز به مدیریت سنجیده و هوشمندانه دارند و بایستی مدیران تحصیل كرده و مجرب كه از استعداد و توانایی لازم برخوردارند، مسئولیت ادارة این گونه سازمانها را برعهده داشته باشند، تا با استفاده از علم و هنر مدیریت، بویژه مدیریت آموزشی، مسائل و مشكلات را كاهش داده و با برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، و تصمیم‌گیری درست و مناسب، از بروز آنها تا حد امكان جلوگیری بعمل آورند و نظام تعلیم و تربیت را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهند (میركمالى ، 1373)

اگر بپذیریم آموزش و پرورش هر جامعه‌ای تضمین كنندة رشد و توسعه همه جانبه آن جامعه است، باید مدیریت آموزشی را كه از اهمیت بسزایی در تحقق اهداف آموزش و پرورش دارد، از سایر شاخه‌های مدیریت با اهمیت‌تر بدانیم. تحقق اهداف آموزش و پرورش به انجام بهینه وظایف مدیریت آموزشی بستگی دارد. مدیران آموزشی وظایف اداری آموزش و پرورش خود را از طریق كاركردهای مدیریتی از جمله برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، رهبری و در نهایت با كنترل و ارزشیابی روند كار انجام می‌دهند، و به مقتضای بروز نیازهای جدید و یا پدیداری دانش نو در زمینه‌های علمی و تكنولوژی، آموزش و پرورش افراد جامعه را به منظور غلبه بر جهل و پیشرفت به مقاصد موردنظر رهنمون می‌سازند. 

فهرست مطالب

فصل اول1

مقدمه2

بیان مسأله3

اهداف تحقیق4

فرضیات تحقیق5

سوالات تحقیق5

تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات36

  فصل دوم7

مدیریت8

قرن بیستم و آغاز مطالعه منظم علمی مدیریت10

دوره كلاسیك10

مدیریت علمی11

اثرات و كاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمانهای آموزشی13

تئوری اداری13

كاربرد تئوری اداری در آموزش و پرورش17

بوروكراسی یا دیوانسالاری18

دورة كلاسیك نو (مكتب روابط انسانی)19

مكتب رفتاری (نگرش رفتاری)22

نگرش سیستمی22

مدیریت اقتضایی23

مدیریت آموزشی24

اهمیت مدیریت آموزشی25

تعاریف مدیریت آموزشی26

اهداف مدیریت آموزشی27

به طور كلی اهداف مدیریت آموزشی را می‌توان به شرح زیر بیان كرد27

وظایف مدیران آموزشی28

برنامه‌ریزی30

انواع برنامه‌ریزی32

1ـ برنامه‌های ثابت و موقت32

2ـ برنامه كوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت32

3ـ برنامه‌های راهبردی و عملیاتی33

محاسن برنامه‌ریزی33

محدودیت‌های برنامه‌ریزی34

سازماندهی34

هدایت و رهبری35

هماهنگی36

تصمیم گیری37

انواع تصمیمات38

فرآیندهای تصمیم گیری38

تصمیم گیری در مدیریت آموزشی38

كنترل و ارزشیابی39

سوابق تحقیق40

تحقیقات داخلی40

تحقیقات خارجی47

 فصل سوم48

مقدمه49

روش تحقیق50

روش گردآوری اطلاعات50

ابزار گردآوری اطلاعات51

روایی و پایایی پرسشنامه53

جامعه آماری54

تعداد و روش نمونه گیری55

روش تجزیه و تحلیل داده ها55

 فصل چهارم55

مقدمه56

بخش اول58

بخش دوم65

 فصل پنجم72

مقدمه 73

پیشنهادات76

منابع77

 ضمائم78

پرسشنامه دبیران79

پرسشنامه مدیران80

دانلود آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا