خرید گوشی اورجینال تصویر بنر
فروشگاه فایل

دانلود راهنمای استفاده از شاخص کرنل(فرم N2) 2021

دانلود راهنمای استفاده از شاخص کرنل(فرم N2) 2021

دانلود راهنمای استفاده از شاخص کرنل(فرم N2) 2021

لینک دانلود محصول

راهنمای استفاده از شاخص کرنل(فرم N2)

هدف و ماهیت شاخص کُنرل

جای خالی ابزاری برای سنجش سریع روان پزشکی [1] و روان تنی[2] افراد مختلف در شرایط متفاوت از مدت ها پیش احساس می شد . شاخص کُنرل به صورت مجموعه ای از سؤال های مربوط به علایم بیماری روان تنی و روان پزشکی اعصاب وروان[3] تدوین شد .که به عنوان تاریخچۀ استاندارد شدۀ روان پزشکی و راهنمای مصاحبه مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر آن می تواند از نظر آماری افراد مبتلا به اختلالات شدید شخصیتی و روان تنی را از بقیه افراد جامعه متمایز سازد. این شاخص به عنوان مکمل مصاحبه طراحی گردید و نمی تواند جایگزین آن تلقی گردد مگر آنکه امکان مصاحبه وجودنداشته باشد

مراحل تکوین فرمN2

پایایی

روایی

معرفی سطوح برش

اجرا

نمره گذاری

موارد استفاده از شاخص کُرنل

دانلود راهنمای استفاده از شاخص کرنل(فرم N2) 2021

لینک دانلود محصول

هیچ کالایی را بدون تخفیف نخرید تصویر بنر
دکمه بازگشت به بالا